Det du trenger å vite om feriepenger

  •  

Privatøkonom Kenneth Sjåvåg forklarer hvordan feriepenger fungerer og gir deg tips til hvordan du bør bruke dem.

Hvordan fungerer egentlig feriepenger, og hvor mye får du utbetalt? Og hvordan bør du smartest bruke pengene? Disse spørsmålene gir privatøkonom Kenneth deg svar på. 

I tillegg til lyse kvelder, middag på terrassen og stigende badetemperaturer byr juni på feriepenger. De fleste får utbetalt feriepenger fra arbeidsgiver i juni, i stedet for vanlig lønn.

Hvor mye får jeg i feriepenger?

Som oftest er utbetalingen vesentlig større enn en vanlig månedslønn. Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Det består av fjorårets lønn fratrukket slikt som reisegodtgjørelse, losji, feriepenger allerede utbetalt i opptjeningsåret, samt eventuell andel av nettoutbytte. Feriepengegrunnlaget finner du på sammenstillingen (tidligere lønns- og trekkoppgave) fra arbeidsgiver som du skal ha mottatt i januar. For personer over 60 år skal feriepengene utgjøre minimum 12,5 prosent av grunnlaget. Hvis arbeidsplassen er bundet av tariffavtale som gir fem ferieuker, er imidlertid den ordinære satsen 12 prosent og 14,3 prosent for arbeidstakere over 60 år.

Trekk for ferieuker

Feriepengene skal erstatte det du ikke får av lønn i ferien. Tar du fem ukers ferie i løpet av året, trekkes du lønn for fem uker. Det kan virke forvirrende, men regnestykket er enkelt: Månedslønn for juni, pluss feriepenger, minus lønn for antall uker ferie gir feriepenger til utbetaling.
Det trekkes ikke skatt av feriepengene, likevel er beløpet skattepliktig. Det løses ved at du betaler noe mer skatt resten av året, som kompensasjon for at feriepengene utbetales uten forskuddstrekk.

Seks tips til bruk av feriepenger

Etter et år med korona, krig og stigende priser på mat, strøm og drivstoff vil feriepengene komme godt med for mange også iår. Her er mitt forslag til prioritert bruk av feriepenger:

  • Betal eventuelle ubetalte regninger
  • Nedbetal, eller aller helst innfri, eventuell dyr gjeld som forbrukslån og/eller kredittkortgjeld
  • Nyt ferien – som navnet tilsier er feriepenger de pengene du skal leve av i ferien
  • Sett av penger til buffer for å kunne dekke uforutsette utgifter i fremtiden
  • Nedbetal ekstra på boliglånet om du har høy belåning
  • Kom i gang med langsiktig sparing i fondsmarkedet. Husk at langsiktig sparing er utsatt forbruk, noe som vil gi deg større økonomisk handlingsrom i fremtiden. I spareroboten kan du få hjelp til å velge fond.

Listen er ikke uttømmende, og alle punktene vil heller ikke være aktuelle for alle. Men, en større sum penger inn på konto gir en del muligheter som det kan være lurt å være bevisst på. Nå blir det forhåpentligvis strålende vær og en avslappende ferie.

Riktig god sommer!

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank