Har du lån sammen med andre? Sjekk skattemeldingen

  •  

Privatøkonom Kenneth Sjåvåg forklarer hvorfor renteposten i skattemeldingen er ekstra viktig i år.

For å få en rettferdig fordeling av skattepengene, bør dere ta en ekstra sjekk på postene for lån og gjeldsrenter i skattemeldingen i år.

Det er ditt ansvar å sjekke at alle poster ser riktige ut, og gjøre endringer dersom noe er feil. Gå inn i nettbanken og finn årsmeldingen fra banken, og sammenlikn lån og renter med det som er oppgitt i skattemeldingen.

Jo tidligere du sender inn skattemeldingen, jo tidligere får du penger tilbake om du har penger til gode.

Fristen for å gjøre endringer og sende inn er 30. april.

Rentene gir fradrag

Mange vil få seg en overraskelse på årets skattemelding. Gjeldsrenter er nemlig fordelt 50/50 mellom hovedlåntaker og medlåntaker, som er nytt i år. Siden betalte renter gir fradrag på skatten, kan denne endringen ha mye å si for hvor mye du får tilbake eller må betale i restskatt.

En medlåntaker kan være ektefelle, samboer, foreldre eller en kompis.

Samboer som medlåntaker

Er dere samboere og har lån sammen, er det viktig å sjekke at Skatteetaten har fordelt lånet og gjeldsrentene riktig mellom dere. Skal fordelingen være annerledes enn 50/50, må dere begge endre dette i skattemeldingen deres. Pass på at summen av fordelingen blir 100 prosent.

Foreldre som medlåntaker

Mange har med en eller flere foreldre som medlåntaker på lånet. Også her fordeler Skatteetaten lånet og gjeldsrentene med lik andel på låntakerne. Dersom bare en forelder er medlåntaker, vil fordelingen være 50/50 mellom deg og din forelder. Dersom begge foreldrene er medlåntakere, vil fordelingen være 33/33/33.

Om du har avtalt med dine foreldre at du har ansvaret for lånet og skal få skattefordelene for gjeldsrentene, må dere endre dette i skattemeldingen. Da må du som hovedlåntaker endre fra 50 til 100 prosent, mens medlåntaker må endre fra 50 til 0 prosent. Summen må bli 100 prosent.

Spesielt om kausjonister

Så lenge låntaker betaler lånet sitt er ikke kausjonister ansvarlig for lånet slik som en medlåntaker. Kausjonister vil derfor ikke merke noe til endringen.

Kan man endre helt fritt?

Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan fritt fordele lån og gjeldsrenter seg imellom. Meldepliktige samboere er samboere med felles barn der minst én har rett til å motta pensjon eller AFP fra folketrygden.

Andre skal fordele lån og gjeldsrenter etter det avtalte ansvarsforholdet for nedbetalingen på lånet.

Tips fra privatøkonomen

Sett av litt tid til å gå gjennom skattemeldingen, gjerne sammen med ektefellen eller samboeren. Gjør deg kjent og sjekk nøye at opplysningene stemmer overens med årsoppgaven fra arbeidsplassen din, banken og eventuelt NAV. Test også fradragsveilederen på skatteetaten.no for å sjekke at du har fått med alle fradrag du har krav på.

Lykke til!

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank