Leasing er smart finansiering for bedrifter

  •  

Rektor Morten Thomassen og økonomileder Kate Hofsøy ved Tomb VGS er fornøyde med oppfølgingen fra Sparebanken Sør.

Da Tomb VGS skulle kjøpe nye undervisningsmaskiner, falt valget på leasing, en økonomisk smart, enkel og fleksibel form for finansiering.

Tomb Videregående Skole ligger i Råde kommune i Østfold. Det er en kristen, landsdekkende friskole, offentlig godkjent og eid av Normisjon. Skolen har fullverdige driftsavdelinger for husdyr og jordbruk som benyttes i elevenes praksisundervisning.

– PC-er, maskinelt undervisningsutstyr for landbruk og praksisfag er en nødvendighet for at elevene skal ha kjennskap til ny teknologi. Oppgraderinger og nyinvesteringer til dette formålet er en stor likviditetsbelastning for skolen, sier økonomileder Kate Hofsøy. 

Rektor ved Tomb Vgs og gravemaskin

Plassjef Knut Huseby (tv) og Rektor Morten Thomassen foran en av maskinene ved Tomb VGS.

– Tomb VGS har valgt å finansiere disse driftsmidlene gjennom Brage Finans, Sparebanken Sør sitt eget leasingselskap, da dette gir oss en større frihet likviditetsmessig. Dette gir også muligheten til å skifte ut til mer moderne utstyr på et tidligere tidspunkt, forteller Hofsøy videre.  

Finansiering gjennom Brage Finans

I 2016 utvidet Tomb VGS med en ny linje for anleggsteknikk og hadde derfor behov for innkjøp av flere undervisningsmaskiner. 

– Vi ble av Sparebanken Sør gjort oppmerksom på Brage Finans i den forbindelse. Vi innhentet tilbud fra flere leasingselskap, og vårt valg falt på Brage Finans som hadde konkurransedyktig tilbud, forteller Hofsøy.

Fakta om leasing

Leasing betyr at leasingselskapet kjøper og eier det utstyret virksomheten din trenger, og leier det til dere mot en avtalt månedsleie over et avtalt tidsrom. Normalt varer en leasingperiode fra tre til syv år. Dere har full bruksrett til objektet i leasingperioden.

– Vi opplever å bli ivaretatt på en god måte av vår egen kontaktperson i Brage Finans. Forespørsler om ny leasing, utkjøp av avtaler og så videre, besvares raskt og ryddig.

Kontakt meg om leasing

Finner gode løsninger for kundene

Rune Syvertsen, salgs- og markedssjef i Brage Finans, syntes det er spennende og interessant å jobbe med kunder som er tilknyttet en organisasjon, og avtalen mellom Sparebanken Sør og KNIF gir god effekt.

– Vi sitter sammen med bedriftsrådgiverne i Sparebanken Sør, og opplever at de kjenner KNIF-kundenes behov og egenart. Det gjør at vi, sammen med kundene, kan finne gode løsninger. 

Frode og Rune på kontoret

– Leasing er en økonomisk smart, enkel og fleksibel form for finansiering, og kan være et godt alternativ til lån, sier Frode Stubhaug Klem, bedriftsrådgiver og KNIF-koordinator i Sparebanken Sør. 

– Vi opplever at Brage Finans følger opp bankkundene våre på en svært god måte, og kan tilby konkurransedyktige priser. De fleste av kundene våre blir nå anbefalt å benytte leasing til «løse driftsmidler». En slik løsning vil i mange tilfeller kunne avlaste panterettene i eiendom, som ofte kan være mer hensiktsmessige å «spare» til å bruke ved større investeringer.

Leasing er en populær finansieringsform som bidrar til at du frigjør driftskapital og får en mer forutsigbar budsjettering. En leasingavtale kan i hovedsak inngås for alle drifts- og anleggsmidler som kan skilles ut som egen enhet og avskrives. 

Frode Stubhaug Klem, bedriftsrådgiver og KNIF-koordinator i Sparebanken Sør

Et bærekraftig alternativ

IT-utstyr i form av PC-er til undervisningspersonell og elever, digitale tavler og lignende, er for Tomb VGS en stor kostnad.

– Elev-PC-er tilbys som en del av undervisningsutstyret til elevene de årene de går på skolen. Et bærekraftig valg vi gjør er å kjøpe PC-er av god kvalitet som elevene kan kjøpe rimelig etter endt skolegang, og ha glede av i mange år videre, sier Kate Hofsøy.

Ved oppstart av nytt skoleår har skolen derfor de siste årene hatt behov for å kjøpe inn / inngå leasingavtale på nytt PC-utstyr, og brukt Brage Finans til denne finansieringen.

Rune Syvertsen løfter også frem leasing som et bærekraftig alternativ.

– Det er viktig at gammelt IT-utstyr ikke havner «i en skoeske» eller på et lager. Det må avhendes eller brukes videre på en kontrollert måte, i forhold til både bærekraftperspektivet og personvernet.

Klikk her hvis du ønsker å komme i kontakt med Sparebanken Sør og Brage Finans om leasing.

Frode Stubhaug Klem

Bedriftsrådgiver/KNIF-koordinator

Tlf: +4738170532

Mobil: +4740447725

Send e-post

 

Rune Syvertsen

Salgs- og markedssjef i Brage Finans

Mob: 482 98 972

Send e-post

 

 

Av: Eivind Håverstad Sparebanken Sør
Blogg:
Ikke bare bank