Unge tror de er gjeldfrie som pensjonister

  •  

Når du er ung er det lett å utsette tanken på vi en gang skal bli pensjonist.

Kun én av fem unge sørlendinger tror de har gjeld som pensjonister.
Mange kan nok gå på en smell.

Vi har fått Ipsos MMI til å spørre folk i Agder og Telemark om hva de tenker om din egen pensjonstilværelse. Spørreundersøkelsen viser at svært få av de unge her i distriktet forventer å ha gjeld når de går av med pensjon.

I aldersgruppen 15-29 år tror 21 prosent at de har gjeld som pensjonister. I gruppen mellom 30 og 45 år regner 24 prosent med å ha gjeld som pensjonister.

Avhengig av livsstil

Hvis livsstil og forbruk peiler seg inn mot å få en gjeldfri pensjonisttilværelse, er jo dette uproblematisk. Utfordringen for mange i dag er at de har et høyt forbruk og betaler lite ned på lån, men likevel forventer de at gjelda på et magisk vis skal forsvinne når de slutter å jobbe.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den ikke forsvinner av seg selv. Derimot avdekker statistikken at pensjonister får stadig høyere gjeld.

I 1999 hadde personer eldre enn 67 år en gjennomsnittlig gjeld på 45 500 kroner. I 2013 var tilsvarende snitt-tall 232 300 kroner. Gjelden er altså mer enn femdoblet.

Mange pensjonister har milliongjeld.

Vi blir eldre og bruker mer

De som ble pensjonister i forrige årtusen bodde som regel i det samme huset fra de etablerte seg og livet ut, eller til de flyttet på aldershjem. I dag er det ikke uvanlig at godt voksne mennesker kjøper seg nye leiligheter, bygger hytter og reiser mye mer enn tidligere.

Sparebanken Sørs undersøkelse viser også at respondentene mellom 15 og 29 år forventer å leve lenge. Hele 40 prosent tror de blir eldre enn 90 år.

Samtidig anslår den samme gruppen i gjennomsnitt at de blir pensjonister før de fyller 68 år.

Dagens unge må nok regne med at de må stå i jobb noe lenger enn det. Likevel, på grunn av økende levealder vil størstedelen av dem få mange år som pensjonister, og hvordan de får det økonomisk i disse årene avhenger mye hva de gjør mens de er yrkesaktive.

Lett å utsette

Det er lett å utsette pensjonssparing fordi det føles veldig lenge til pensjonen, helt til man plutselig er der.

Etter pensjonsreformen i 2011 har det imidlertid blitt mye viktigere med egen sparing, og de som ikke tar høyde for dette kan nok gå på en smell når de blir pensjonister.

Undersøkelsen viser at færre enn halvparten sparer til pensjonen sin

At kun 45 prosent svarer at de sparer til pensjon er litt skremmende. Mitt beste råd er å begynne med sparingen med en gang. Om du sparer litt, sparer fast og sparer lenge, vil du bli overrasket over hvor mye penger det blir av det.

Jeg anbefaler en samtale med en kunderådgiver for å finne den mest hensiktsmessige spareformen for deg.

Av: Johan Songe Pensjonsekspert og nå pensjonist
Blogg:
Ikke bare bank