Slik sparer du best til pensjon i din alder

  •  

Det er en tid for alt. Men når det gjelder pensjonssparing er det aldri for sent eller for tidlig å begynne.

Sparing til pensjon blir viktigere og viktigere. Men hvordan du bør spare endrer seg etterhvert som du blir eldre. 

Mange ønsker seg en pensjonisttilværelse med opplevelser, reise og romslig økonomi.

Dagens pensjonsordninger kan imidlertid gi drømmene en knekk, dersom du bare baserer deg på folketrygden og jobbens pensjonssparing.

Vi får mindre i pensjon fra staten fordi vi blant annet lever lenger enn før, og pensjonen må da fordeles ut over flere år. Vil du opprettholde tilnærmet kjøpekraft som når du er i arbeid må du enten belage deg på å utsette din pensjonering og jobbe lenger, eller du må spare penger til egen pensjon.

En tilværelse som pensjonist vil koste penger

Det er ikke i ukedagene pengene flyr, men i feriene og helgene. En kan jo lure på hva det hele vil koste når man plutselig har fri 365 dager i året.

Du bør dermed belage deg på å måtte spe på pensjonen med egen sparing. Nedenfor vil jeg komme med noen tips til deg, tilpasset alderen din.

Spare til pensjon for deg i 20-årene

Tjueårene er perfekt for å starte pensjonssparingen. Da slipper du nemlig unna med mindre sparebeløp, da rentes-rente effekten gjør mesteparten av arbeidet for deg.

Begynn sparingen tidlig, og det er ikke mye som skal til.

Hvis du sparer 1000 kroner i måneden i et globalt aksjefond fra du er 20 år til du fyller 67 år, så kan du ende opp med omtrent 5,2 millioner kroner ekstra til pensjon. Du har da spart 564 000 kroner fra egen lomme, mens resten er gevinst!

Kombiner sparing til pensjon og bolig

Fyll opp BSU-en – det er god butikk, men glem ikke langsiktig sparing i aksjefond. Da får du flere muligheter senere i livet.

Det trenger altså ikke være enten eller, men – ja, takk, begge deler.

 Diagram over hva du må spare i måneden for å få 5,2 millioner kroner i pensjonsfond
Hva du må spare i måneden for å ende opp med 5,2 millioner kroner i eget «pensjonsfond» gitt 7,5 % gjennomsnittlig årlig avkastning i aksjefond.

Prøv fondskalkulatoren vår og beregn hva du kan få i avkastning

Når du er 30-49 år begynner du å få dårlig tid

Det dummeste du gjør er å tro du har god tid til å spare til pensjon.

Vent til du er 30 år, og du må ut med rundt dobbelt så mye i måneden for å ende opp med samme beløp som en tjueåring. Vent til du er 40 år, og du kan doble sparebeløpet en gang til.

Det kan derfor bli dyrt å utsette sparingen.

Hvordan du øker pensjonen uten å spare en krone ekstra

Valg av risikoprofil – du vet fordelingen mellom aksjer og renter, har mye å si for hva det blir ut av pengene arbeidsgiver sparer til pensjon for deg.

For eksempel en 30-åring som tjener 500 000 kroner i året og arbeidsgiver setter av 5 prosent til pensjon årlig frem til pensjonsalder. Da kan hun ende opp med 1,46 millioner kroner mer i pensjon ved å endre andelen aksjer fra 50 prosent til 100 prosent.*

Du kan selv enkelt endre risikoprofil ved å logge deg inn på dine sider i pensjonsselskapet. Der får du oversikt over hvor mye du har innestående, verdiutviklingen og informasjon om hvordan du går frem for å endre risikoprofilen. 

Det er godt betalt for noen minutters arbeid.

 Diagram over hvor mye du kan spare om du øker aksjeandel til 100 %
Slik øker pensjonen din enkelt ved å øke risikoen og andelen aksjer til 100 %.

* Forutsetter at arbeidsgiver betaler 5 % årlig av bruttolønn på 500 000 kroenr innskuddspensjon over 37 år. Justert for årlig lønnsvekst og inflasjon på 2,5 %. Avkastning for kombinasjonsfond med 50 % aksjer og 50 % renter og 100 % aksjer er henholdsvis 5 % og 7,5 %.

Panikksparing til pensjon i 50-årene

Har du ennå ikke tenkt på pensjon, så er det på tide å komme i gang.

Det er 50-åringene som er mest bekymret. De burde jo ha startet å spare til pensjon for lenge siden.

Gi pensjonen en pangstart med et engangsbeløp

Starter du å spare til pensjon sent, så må du i gang med store sparebeløp.

På den lyse siden, så har du kanskje penger på bankkonto? Tall fra SSB viser i hvert fall at 55-64-åringene i snitt har 376 000 kroner på bok.

«Kick-start» sparingen med et engangsbeløp.

 Diagram om å spare 12 200 kroner i måneden eller 7 900 kroner med 500 000 kroner i engangsbeløp.Å spare 12 200 kroner i måneden eller 7 900 kroner med 500 000 kroner i engangsbeløp.

La oss si du har 500 000 kroner på konto. Putt pengene i et globalt aksjefond som 50-åring, og du må spare 7 900 kroner månedlig for å få omtrent 5 millioner kroner ekstra som pensjonist. Skal du spare tilsvarende på bankkonto må du sette av minst 12 200 kroner månedlig til pensjon.

Mange vegrer seg for å investere større beløp i aksjefond på en gang

Frykten er å treffe en topp og se pensjonspengene falle i verdi.

Løsningen er å fase inn pengene over for eksempel ett år. Mindre beløp kan du bare måke inn. Det aller viktigste er tiden du er i markedet, ikke timingen!

Les mer om pensjonssparing her.

Gjesteblogg skrevet av 
spare- og investeringsøkonom Victoria Terjesen i Odin Forvaltning.

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank