Hva er egentlig egen pensjonskonto?

  •  

Med egen pensjonskonto får du bedre oversikt over hva du kan forvente å få utbetalt i alderspensjon.

Kanskje har du hørt om egen pensjonskonto (EPK) som ble innført 1. februar 2021? Men hva er det egentlig, og hva betyr det for deg? Privatøkonom Kenneth Sjåvåg forklarer. 

Det du skal leve av som alderspensjonist her i Norge er delt i tre:

  1. Folketrygden
  2. Tjenestepensjon - opptjent pensjon via nåværende og/eller tidligere arbeidsgivere
  3. Egen privat sparing til pensjon

Hvis du har jobbet flere steder med innskuddspensjonsordning, har du gjerne et såkalt pensjonskapitalbevis (PKB) fra hvert av de tidligere arbeidsforholdene, og det kan oppleves litt uoversiktlig. Med EPK vil du få muligheten til å få samlet disse i en og samme konto.

Kenneth Sjåvåg, privatøkonom, foto

Egen pensjonskonto (EPK) gir deg tre valg

Reglene om EPK ble innført 1. februar 2021, og du har tre måneder på deg til å gjøre ett av følgende tre valg:

  • Du kan samle pensjonen din hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Dette skjer automatisk. Dersom du vil fremskynde overføring av tidligere pensjonsopptjening innen fristen på tre måneder, må dette gjøres via Norsk Pensjon sin reservasjonsløsning. 

  • Du kan velge å samle pensjonen din hos en selvvalgt pensjonsleverandør. Velger du dette for den pensjonsopptjeningen du har hos din nåværende jobb, vil du få kompensasjon fra arbeidsgiver til å dekke kostandene hos den selvvalgte leverandøren. Du må selv betale administrasjonskostnadene og forvaltningskostnader av tidligere oppspart pensjon.

  • Du kan velge å reservere alle eller noen pensjonskapitalbevis mot samling hos nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør. Da beholder du de reserverte pensjonskapitalbevisene hos de ulike pensjonsleverandørene, slik som det er i dag.

Hva er intensjonen med EPK?

Egen pensjonskonto gjør pensjon enklere og mer forståelig ved å gi deg bedre oversikt og mer innflytelse over egen pensjon. Når du samler pensjonen din hos en leverandør, vil du også få mindre administrasjonskostnader, som kan bidra til at du får mer i pensjon.

Hva bør du gjøre?

Enten du velger å samle avtalene dine i egen pensjonskonto eller ikke, så mener jeg at det smarteste du kan gjøre er:

  • Logg inn på Norsk Pensjon for å finne ut hva du ligger an til å få i alderspensjon
  • Gjør deg opp en mening om hva du trenger i alderspensjon for å leve det livet du ønsker som pensjonist
  • Start en spareavtale dersom du trenger høyere pensjon enn det du ligger an til å få

Når bør du begynne å spare til pensjon?

Det er ikke et fasitsvar på når du bør begynne å spare til pensjon, men jeg tenker at tiden er inne når du er ferdig med BSU-sparing. Starter du såpass tidlig, har du veldig mange år å spare på og det månedlige beløpet trenger ikke være så høyt.

Trenger du litt enkel hjelp til å komme i gang med sparingen og er kunde i Sparebanken Sør? Da kan det være smart å klikke deg gjennom vår sparerobot. Ved å svare på noen spørsmål om økonomien din, får du bankens anbefaling på hvor du bør plassere pengene dine.

Investerer du én time til å se på din fremtidige pensjon i dag, kan det utgjøre en enorm forskjell i økonomisk frihet som pensjonist.

Lykke til!

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank