Foreslår innstramminger av BSU

  •  

Boligsparing for ungdom gir flere fordeler, men regjeringen ønsker å gjøre noen endringer som gjør det vanskeligere å utnytte ordningen.

I forslaget til statsbudsjettet for 2021 som legges fram 7. oktober, foreslås det innstramminger i boligsparing for ungdom (BSU). Hva betyr dette for deg? Privatøkonom i Sparebanken Sør, Kenneth Sjåvåg, svarer.

BSU-ordningen ble opprettet i 1992 og intensjonen har vært å tilby en god spareløsning som bidrar til at flere kan spare opp den nødvendige egenkapitalen for å kjøpe egen bolig. Regjeringen ønsker nå å stramme inn reglene slik at BSU brukes til formålet, nemlig oppsparing av egenkapital for å komme inn på boligmarkedet. 

Dette er endringene regjeringen foreslår for BSU:

  • Har du kjøpt bolig uten å ha brukt BSU-kontoen får du ikke lenger skattefradrag for fremtidig sparing til BSU 
  • Du kan spare maks 27 000 kroner i året, i stedet for 25 000 som er den nåværende grensen
  • Frikortgrensa økes fra 55 000 til 60 000 kroner

– Det er flott at BSU-ordningen videreføres og at det fortsatt skal gi skattefradrag, men jeg mener innstrammingene er hensiktsmessige, sier privatøkonom i Sparebanken Sør, Kenneth Sjåvåg, og forklarer:

– Mange skaffer seg egenkapital til bolig på annen måte, for eksempel ved at foreldre bidrar. Derfor kan de kjøpe seg sin første bolig, og likevel la BSU-kontoen forbli urørt. På den måten fortsetter de å spare fullt beløp fram til de fyller 34 år, med de rente- og skattefordelene det gir, sier Kenneth. 

Les mer om hvordan du kan komme i gang med BSU her. 

Anbefaler andre spareløsninger for dem med god råd

Regjeringen ønsker å stoppe denne muligheten. Hvis de foreslåtte endringene blir vedtatt, så får du ikke lenger skattefradrag på fremtidig sparing til BSU. 

– Endringene tydeliggjør at BSU skal være en hjelp til å spare, og ikke gi enda mer gunstige fordeler til dem som allerede har mest fra før, som ordningen har fått kritikk for tidligere. For dem med god råd finnes det mange andre gode spareløsninger, for eksempel fondssparing, sier Kenneth.

BSU-pengene bør brukes til bolig

Du kan bare opprette BSU-konto én gang. 

– Du kan hvert år ta ut det du har spart på BSU-kontoen inneværende år uten at det får skattemessige konsekvenser. Uttak ut over dette må brukes til boligformål, hvis ikke risikerer du å måtte betale tilbake skattefordelen du har fått, sier Kenneth.

– Bruker du av BSU-pengene når du kjøper bolig, noe som er i tråd med den opprinnelige hensikten med ordningen, mister du muligheten til å fortsette sparing i BSU. Mens de som ordner egenkapital på annet vis fortsatt kan spare i sin BSU med skattefradrag, etter dagens regler. Dette ønsker regjeringen nå å sette sluttstrek for, avslutter privatøkonomen.

Av: Siril Reyes Aartun Sosiale medier-ansvarlig og innholdsprodusent
Blogg:
Ikke bare bank