Det gode turliv - med turstimidler fra banken

  •  

Audun, Johan, Emilie og Amalie gleder seg over oppgraderte turstier som er blitt enda mer tilgjengelige på grunn av turstimidler fra Sparebanken Sør. Foto: PMSør Brandstudio.

Sparebanken Sør deler ut tre millioner kroner for å bidra til bedre folkehelse i hele landsdelen. Audun, Johan, Emilie og Amalie gleder seg over oppgraderte turstier i nærområdet.

– Løypene har blitt bedre og bedre. Det er vi glade for, sier Johan Sødal Strømme (15).
Han snakker om turløypene som omkranser Haumyrheia skole på Søm, der han og Amalie Aasen Westergren (15), Audun Rist (15) og Emilie Fidje Olsen (16) er elever. Etter at Sparebanken Sør har gitt midler til å ruste opp løypene med både infotavler og kart, har turområdet blitt enda mer attraktivt og tilgjengelig.

Les mer om Sparebanken Sør turstimidler her 

– Det har for eksempel blitt flere småstier i løypa, og det er bra for joggeturer, sier Amalie (15).
Ungdommene jogger ofte i løypene når de har gym.

– Det er et bra tilbud å ha rett ved skolen. Det er godt med fysisk aktivitet etter å ha vært inne i klasserommet.

Audun, (15)


– Vi gikk også flere turer i disse løypene da vi hadde hjemmeskole, forteller Emilie (16).

Slapp å selge vafler

Sparebanken Sør deler i løpet av tre år ut til sammen 3 millioner kroner til opprusting av turstier. Alle i bankens nedslagsfelt, fra Bryne i vest til Sandefjord i øst, kan søke om midler. Randesund Idrettslag i Kristiansand er et av lagene som fikk midler i 2021.

– Jegers og Bymarka har flotte løyper med god skilting som hele byen bruker. Vi ønsket å tilrettelegge for dette også her i Randesund, forteller Øystein Konradsen, daglig leder i Randesund IL (RIL). Ildsjelene i RIL gikk sammen med OK Sør, Randesund historielag og Randesund Bydelsråd og stiftet RIL Randesund tur- og løyperåd. I fjor mottok de 70 000 kroner fra Sparebanken Sør i turstimidler. 

– Midlene fra Sparebanken Sør gjorde at vi fikk satt fart på arbeidet – og vi slapp å selge vafler, sier Konradsen med et smil. Stiene har fått skilt, kart og infotavler av nasjonal standard. 
–  Løypene har blitt mer oversiktlige, og brukes av alt fra barnefamilier til skoleelever til pensjonister. Folk setter pris på å kunne gå rett ut av døra og inn i skogen, sier han.

Øystein Konradsen, Randesund IL, om turstimidler fra Sparebanken Sør

Med hjerte for landsdelen

– En del av vårt samfunnsoppdrag som bank er å bidra til at landsdelen skal være et godt sted å bo og jobbe. Naturopplevelser virker positivt inn på både kropp og sinn, og gjennom turstimidlene ønsker vi å bidra til bedre folkehelse, sier Eva Kvelland, direktør for marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør. 

– Det er givende å bidra til gode turopplevelser. En kan få til mye med en kombinasjon av litt midler, dugnadsarbeid og engasjement. Vi får mange tilbakemeldinger på at små summer kan bety mye, sier Kvelland. 

Eva Kvelland, direktør for marked og kommunikasjon, i skogen

– En flott mulighet

Sparebanken Sør samarbeider med Midt Agder Friluftsråd, som administrerer prosjektet. 
– Dette er en flott mulighet, ikke bare til å anlegge nye turstier, men også til å oppgradere eksisterende løyper. Vi håper at lag, foreninger og ildsjeler griper sjansen og søker, sier Inger Løwø Syvertsen, prosjektleder i Midt Agder Friluftsråd.

Dette er foreningene som fikk midler til turstiprosjekter 2021

Grenland friluftsråd

Frivillig Gulset (Gulset Nærmiljøsenter:) 70 000 kr
IF Pors: 50 000 kr
DNT Telemark avd. Skien Turlag: 42 560 kr
Siljan Turlag: 27 500 kr
Bergsbygda velforening: 8000 kr

Midt-Agder friluftsråd

Snig Velforening: 71 440kr
Randesund Idrettslag: 70 000 kr
Finsland - Toppen av Kristiansand: 60 000 kr
SSK Oddersjaa: 60 000 kr
Bykle Idrettslag: kr 53 500
Hyllebakken velforening: 2000 kr

Friluftsrådet Sør

Tverdalsøy vel: 60 000 kr
Helleheia Velforening: 45 000 kr
Gautefall- og Heimdalsheia stilag: 40 000 kr
Storelva elveeierlag: 40 000 kr
Grendelaget Vestøl Vel Vestølmarka Turløyper: 25 000 kr
Marivold Vel: 20 000 kr
Hoves venner: 15 000 kr
Nissedal helselag: 10 000 kr

Lister friluftsråd

Konsmo Idrettslag: kr 60 000
Berg Kollemo Stiftelse: kr 50 000

Dalane friluftsråd

Bjerkreim Jeger og Fiskerforening: 77 000 kr
Rundevoll Velforening: 43 000 kr

Innlegget er et samabeid med PMSør Brandstudio og publiseres også på deres side (åpnes i nytt vindu). Alle foto: PMSør Brandstudio.

Blogg:
Ikke bare bank