Sareptaprisen 2021 til Gospel Explosion

  •  

Korprosjektet Gospel Explosion ble torsdag 2. september tildelt Sareptaprisen 2021.

— Gospel Explosion har aldri sluttet å bygge fellesskap, selv ikke under koronapandemien. Vi har involvert og engasjert mennesker ved hjelp av digitale og direktesendte korøvelser, forteller korleder og gründer, Leif Ingvald Skaug.

"Å få mye ut av lite"

Sareptaprisen er innstiftet av Sparebanken Sør og KNIF for å rette oppmerksomheten mot godt verdiskapningsarbeid i frivillige og ideelle organisasjoner. Prisen honorerer "å få mye ut av lite". Med prisen følger 150 000 kroner og et kunstverk av Per Fronth. Gospel Explosion mottok prisen for sin nytenkning og bruk av digitale plattformer i en krevende og vanskelig tid.

Overrekkelsen fant sted under det tradisjonsrike lederseminaret til KNIF Sør, på Hotel Norge Kristiansand. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad delte ut prisen sammen med viseadministrerende direktør i Sparebanken Sør, Lasse Kvinlaug og daglig leder i KNIF AS, Fritjof Leif Gillebo. Korleder og gründer, Leif Ingvald Skaug mottok prisen på vegne av koret.

— Med Sareptaprisen ønsker Sparebanken Sør å løfte frem frivillige og ideelle organisasjoner sitt verdiskapende arbeid. Prisen overrekkes alltid med stor glede, sier Kvinlaug.

Juryens begrunnelse for årets tildeling

Juryen skriver i sin begrunnelse for årets tildeling:

Vinneren av Sareptaprisen 2021 har utgangspunkt i et prosjekt som ble startet i 2015. Prosjektet har utviklet seg i både størrelse og omfang, og har nå blitt til et landsdekkende tilbud med flere ulike konsepter. Disse har involvert og engasjert tusenvis av mennesker, både som publikum og som deltakere. Vinneren har også hatt god evne til å inngå samarbeid med flere ulike organisasjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Dette har medført et enda større og bredere engasjement.

Vinneren har uten tvil fått til mye de siste årene, men har spesielt stått frem i tiden etter at pandemien brøt ut våren 2020. Da landet stengte ned var vinneren blant de første som så mulighetene ved å ta i bruk de nye digitale flatene, både for unge og for gamle. Siden mars 2020 har vinneren gjennomført nærmere 500 produksjoner, og nådd ut til tusenvis av mennesker som ellers ikke ville blitt nådd.

Grunnleggeren og lederen er kirkemusiker av yrke og en svært god representant for de som har evne og vilje til å tenke utenfor boksen og til å tenke stort! Sitat fra vedkommende i artikkel fra Vårt Land: «Korona har ikke bare vært en forbannelse. For flere av oss, og kirken generelt, har det også blitt en gave. Nettopp fordi vi måtte omstille oss. Vi har ikke hatt mye digital tilstedeværelse før, men nå har vi fått det».

Vinneren er spesielt kjent for sine digitale og «live-produserte» korøvelser. Over fem tusen sangere har deltatt på øvelsene og prosjektene gjennom 2020 og 2021, både innenfor og utenfor Norges grenser. Denne nye måten å tenke korfellesskap og sang på har vært banebrytende, fellesskapsbyggende og oppmuntrende for mange i en krevende og vanskelig tid.
Gjennom sitt engasjement av frivillige over hele landet, oppfyller vinneren på alle måter Sareptaprisens idé om «å få mye ut av lite».

Sareptaprisen 2021 går til Gospel Explosion. Vi gratulerer!

Kontaktpersoner

Vinner: Leif Ingvald Skaug, Gospel Explosion Norge, telefon: 470 21 200
KNIF: Kåre Rønningen, kommunikasjonssjef, telefon: 404 05 980
Sparebanken Sør: Frode Stubhaug Klem, KNIF-koordinator, telefon: 404 47 725

Årets jury

Silje Kvamme Bjørndal, generalsekretær i KRIK – juryleder for Sareptaprisen
Knut Are Hole, styreleder i KNIF
Stein Hannevik, styreleder i Sparebanken Sør

Elise Kure, trainee
Av: Elise Kure Tidligere trainee i marked og kommunikasjonsavdelingen
Blogg:
Ikke bare bank