Kjøpe eller leie som student?

  •  

De aller fleste studenter velger å leie sin studiebolig. Men har du mulighet, kan boligkjøp være smart.

Å kjøpe egen leilighet som student kan virke skummelt, men kan vise seg å være en god investering.

De aller fleste studenter leier et sted å bo under studiene. Gjerne i kollektiv med venner eller i en liten hybel. For mange er det ikke et alternativ å kjøpe bolig som student, men det kan bli en god investering.

Begynn sparing tidlig

Et grunnleggende råd er: Skal du ha mulighet til å komme inn i boligmarkedet, bør du begynne å spare tidlig.

I dag er kravet at du må ha minst 15 prosent egenkapital, for å få innvilget boliglån. Egenkapitalkravet kan imidlertid også møtes ved å ha sikkerhet i annen eiendom, foreldre som realkausjonister er den vanligste måten å løse dette på.

Kjøpe eller leie?

En av de største fordelene ved å kjøpe bolig er at du betaler på ditt eget lån, i stedet for på utleiers. Historisk sett har kjøp av bolig også vært en lønnsom investering.

Du har i tillegg større frihet til å innrede og pusse opp som du ønsker.

Selvfølgelig følger det også med mer ansvar og kostnader ved å eie sitt eget. Du må selv sørge for hvitevarer, reparasjoner, forsikring, strøm, kommunale avgifter og lignende.

Om du kun skal studere ett år på samme stedet kan leie være den beste løsningen. Det koster litt med omkostninger, både ved kjøp og salg, derfor bør du ha noen års tidshorisont på eierskapet.

Leie ut soverom

En måte å redusere kostnadene ved å eie, er å selv bli utleier.

Om du har mulighet, kan det være fornuftig å kjøpe en leilighet med to eller flere soverom.

Da kan du leie ut soverom til medstudenter og inntektene kan bidra til å redusere dine utgifter og faktisk betale ned på boliglånet ditt.

Råd for boligkjøp som student

  • Begynn å spare penger tidlig!
  • Tenk gjennom om du er villig til å ta risikoen for at det kan bli fall i boligmarkedet.
  • Snakk med banken og forhør deg om dine muligheter. I Sparebanken Sør har vi gunstig førstehjemslån til unge som skal kjøpe sin første bolig.
  • Få råd fra personer som har bodd eller bor i studiebyen
  • Gjør deg kjent med boligmarkedet i studiebyen. 
Av: Hans Jacob Brekke Ansvarlig kommunikasjon
Blogg:
Ikke bare bank