Avdragsfrihet – hva betyr det for deg?

  •  

Så lenge den ekstraordinære situasjonen pågår kan det være nyttig å vite hva avdragsfrihet og rentenedsettelse betyr for din økonomi, dersom du skulle få behov for avdragsfrihet en periode.

Sparebanken Sør og en rekke andre banker gir mulighet for avdragsfri periode, for å lette på situasjonen for de som mister inntekt som følge av koronasituasjonen. Her ser du hva det kan bety for deg i kroner og øre.

I kjølvannet av Norges Bank sine beslutninger om å sette ned styringsrenten har Sparebanken Sør besluttet å sette ned renten på sine boliglån med inntil 0,85 prosentpoeng, dette med virkning fra 31. mars.

Noe av det kjedeligste med situasjonen vi er havnet i, er at vi ikke vet når ting normaliseres igjen. Vil det ta uker, vil det ta måneder, vil ting være normalt til sommeren? Dette vet vi ikke svaret på, men det kommer til gå over, vi vet bare ikke når!

I fortsettelsen ønsker jeg å vise dette gjennom et eksempel med Nora og Trym som har førstehjemslån på 3 000 000 kroner i Sparebanken Sør.

Nora og Trym har annuitetslån. Det er den mest brukte typen nedbetalingslån hvor summen av renter og avdrag er et fast månedlig beløp i nedbetalingstiden, etter hvert som lånet nedbetales blir avdragsdelen høyere mens rentedelen blir lavere. Det er også verdt å nevne at eksemplene blir noe forenklet her. Siden avdragsdelen blir høyere og høyere jo kortere nedbetalingstid du har igjen på lånet, vil følgelig også den månedlige «besparelsen» ved ev. avdragsfrihet være høyere om du har kort restnedbetalingstid. 

Nora og Trym – 3 millioner i førstehjemslån, nedbetalingstid 30 år

Før rentenedsettelsen trer i kraft 31. mars har de en rentesats på 2,90 % på deres førstehjemslån, etter rentenedsettelsen vil rentesatsen deres være på 2,05 %. Før rentenedsettelse og avdragsfrihet vil Nora og Trym i dette tilfelle måtte betale 12 566 kroner, 5243 kroner i avdrag og 7258 kroner i renter, samt et fast termingebyr på 65 kroner. Skulle koronasituasjonen gjøre at Nora og Trym blir permittert og mister inntekt vil innvilget avdragsfrihet og rentenedsettelse bety følgende per måned:

Avdrag per måned: 0 kroner
Rentebeløp per måned (rente 2,05 %): 5 131 kroner
Samlet beløp per måned i den avdragsfrie perioden: Renter + gebyr = kroner 5196

Vi ser dermed at Nora og Trym i situasjonen med rentenedsettelse på 0,85 prosentpoeng samt avdragsfrihet vil måtte betale kroner 7370 mindre til banken hver måned i perioden.

Avdragsfrihet eller rentenedsettelse- ja takk, begge deler

Av eksempelet ser vi at effekten av avdragsfrihet er mye større enn effekten av rentenedsettelsen rent likviditetsmessig. For Nora og Trym med 3 millioner i førstehjemslån utgjør rentenedsettelsen ca. 2100 kroner per måned mens avdragsfriheten utgjør over 5200 kroner per måned. Om koronasituasjonen skulle føre til at Nora og Trym i en periode får redusert sin inntekt på grunn av permittering vil det ha stor betydning for økonomien at beløpet de må bruke på lånet reduseres med drøye 7400 kroner.

Oppsummert

At de fleste banker i Norge tilbyr de som er rammet av koronasituasjonen avdragsfri periode og også setter ned rentene betydelig, vil være til stor hjelp for mange i en krevende økonomisk situasjon.

På Sparebanken Sør sin boliglånskalkulator kan du regne på hva avdragsfrihet og rentereduksjon vil kunne bety for deg.

Min klare oppfordring til deg som ser du blir økonomisk rammet av koronasituasjonen: Vær i forkant og ta kontakt med banken før lånet forfaller. Sparebanken Sør er der som din sparringspartner også nå i den litt mer krevende tiden!

Slik søker du om avdragsfrihet

Dersom du har boliglån hos oss og har behov for en periode uten å betale avdrag, kan du søke om avdragsfrihet i nettbanken eller mobilbanken. Du finner det i menyen under Lån.

Søk avdragsfrihet i nettbanken

Priseksempel boliglån

Eff. rente 4,11 %, 2 mill., o/25 år, etabl.geb. 3500 kr. Kost. 1 182 919 kr. Totalt: 3 186 419 kroner.

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank