Inflasjonsspøkelse og rentehevninger - Makropodden september 2022

  •  

Jan-Egil Norheim oppdaterer deg på situasjonen i verdensøkonomien. Vil det rekordhøye inflasjonsnivået føre til at veksten i økonomien stagnerer?

Tross kraftige renteøkninger fra sentralbankene ser ikke inflasjonen til å bli redusert. Dette kan gå utover aksjemarkedene som frykter at renteøkningene vil redusere veksten i økonomien.

Norge holder seg på omtrent samme nivå i aksjemarkedet som på starten av året, mens USA og Europeiske børser er ned 10-25 % hittil i år. Det er fortsatt høye priser på strøm, olje, gass, stål og aluminium.

I Kina er det fremdeles nullsmittestrategi på dagsorden, noe som kan medføre fare for resesjon i hele verdensøkonomien. Prognosene i landet er nedrevidert til en årsvekst på kun 0,4 %. Tallene viser lavere vekst i industriproduksjonen enn ventet og detaljhandelen er halvert fra en normal vekst på ca. 5 %. Lån til eiendomsbransjen er ekstremt høyt – ca. 26 % av alle lån, og 20 % av kinesiske eiendomsutvikling-selskaper sliter med å innfri sine økonomiske forpliktelser.

På den andre siden har USA en sterk økonomi der det skapes stadig nye arbeidsplasser og ledigheten er på under 4 %. Ledigheten kan falle videre noe som kan føre til høyere lønnsvekst. Inflasjonen ser ut til å flate ut, men augusttallene var høyere enn forventet. Man tror fortsatt på renteøkninger på resten av møtene til sentralbanken i år og frykten for resesjon er reell i det amerikanske markedet.

Her hjemme ser vi at arbeidsledigheten beveger seg nedover og er nå nede på 1,6 %. Inflasjonen er på rekordnivåer med total CPI på 6,5 % for august, det er rekordpriser på strøm og matvareprisene har økt med 12-13%. Stat og kommuner har rekordhøye inntekter fra strømprisene og fra olje- og gasseksporten. Norge hadde høyeste handelsoverskudd noensinne på 197,7 milliarder i august sammenlignet med 42,6 i fjor.

Dette og mer snakker Jan-Egil Norheim fra Sparebanken Sør Markets om i denne månedens Makropodd.

Fakta om Makropodden

  • For deg som følger med på valuta- og aksjemarkedet
  • Nye episoder hver måned 
  • Tilgjengelig på aCastApple Podkaster, og Spotify (flere tilbydere kommer)
Susanne Tollerød, profilbilde
Av: Susanne Tollerød Blogger og ansvarlig for sosiale medier
Blogg:
Ikke bare bank