Shift - et skifte næringslivet har behov for

  •  

Kreativitet og nysgjerrighet er to viktige faktorer om du skal lykkes som gründer. Stine Øyna har vært pådriver for å starte masterstudiet Shift Entreprenørskap. Slik skapes gründervirksomhet i regionen.

Stine Øyna er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og er pådriveren bak det nyskapende masterstudiet Shift. – Jeg har alltid elsket å være kreativ og elsket å utfordre meg på spørsmål der fasiten ikke er åpenbar. Det er en muskel som må trenes opp uansett hva man driver med.

Og det er ikke mangel på kreativitet innenfor veggene til Shift Entreprenørskap. Masterstudiet er perfekt for studenter som sitter inne med en gründerspire, da studentene gjennom årene skal starte sin egen bedrift.

– Jeg underviser i konseptutvikling. Dette er startgropa til studiet, det er her studentene får prøve og feile med ulike ideer før de til slutt ender opp med en forretningsidé de videreutvikler.

Så et behov for en gründerplattform

Stine har lenge kjent på et underliggende behov for å skape en gründerplattform. – Vi har noe som heter UiA nyskapning, dette er en støttefunksjon til studenter som ønsker å drive gründervirksomhet utenom studiene. Vi mente likevel det var viktig å få gründervirksomhet inn som pensum, sier hun.

Studiet er primært finansiert av Sørlandets kompetansefond, Sparebanken Sør og Agder fylkeskommune.

– De ønsket at UiA skulle gjøre noe for å trigge mer entreprenørskap i landsdelen, og da opprettet vi Shift Entreprenørskap.

Prøve og feile – slik lykkes du som gründer

Etter endt studium skal studentene ha startet opp sin egen bedrift, men veien dit kan være kronglete og krever innsats. – Første semester handler primært om testing. Man må bare hoppe rett ut i det. Det har ingenting å si hvor god ideen er på papiret hvis man ikke får testet den i markedet, sier Stine.

Når studentene kommer opp med en idé, har de en uke på å teste den ut. Da ringer de som regel rundt til eksperter, kunder eller andre som kan mene noe om idéen de jobber med.

– I noen tilfeller finner de da ut at idéen ikke var nyskapende nok og forkaster den. I andre tilfeller finner de ut at det faktisk fantes et behov i markedet og jobber videre med den. Slik holder de på 5-6 ganger i løpet av det første semesteret og ender til slutt opp med å ha mange ulike ideer til en bedrift de til slutt videreutvikler gjennom studieløpet.

Entusiasme og lidenskap er nøkkelen til suksess

Å være gründer byr på både oppturer og nedturer. Derfor er det viktig å finne sitt indre engasjement for at prosjektet skal lykkes. – Man må ikke nødvendigvis ta utgangspunkt i egen hobby for å være engasjert i prosjektet, men man må nok finne hva som trigger en til å gjennomføre, selv i tøffe perioder. Dessuten må man evne å se hvilke forretningsmuligheter som ligger fremfor en og tørre å gjøre noe med dem, sier Stine.

Viktig å tenke nyskapende – også i etablerte bedrifter

Stine mener mange bedrifter hadde hatt godt av studentenes pågangsmot når det kommer til innovering og videreutvikling.

– Vi er alle travle mennesker, og tid til å tenke nytt er ofte det første som ryker når arbeidsdagen er full av oppgaver og møter. Likevel er det nettopp dette som driver bedrifter fremover, evnen til å tenke nytt og annerledes. Det er viktig at arbeidsgivere gir sine ansatte tid til å innovere og løfte blikket fra egen arbeidshverdag.

Karuna Fagerstrøm er ansvarlig for bloggen vår en periode
Av: Karuna Fagerstrøm Tidligere sosiale medier-ansvarlig og innholdsprodusent (vikar)
Blogg:
Ikke bare bank