Makropodden - Verdensmarkedet i mars 2023

  •  

En mild vinter, gassressurser og økonomien i Europa kan se ut som den holder gjennom vinteren. Men hvordan ser det ut for renten utover året, og hvordan går det med resten av verdensøkonomien? Hør episoden for en liten oppdatering.

I Kina og landene rundt har det lenge vært investert mye penger i infrastruktur i nærområdene. Mange av disse prosjektene har enda ikke fått suksessen man håpet, og store summer legges nå i dette fra de Kinesiske sentralmyndighetene for å få en "soft landing" framover.

Sentralbanken hever renten igjen, og FED signaliserer en topp på rundt 5,5%.

Opptakter til "bankrun" i USA på vestkysten gjorde i en kort tid økonomien svært ustabil, og Silicon Valley Bank lager store ringvirkninger.

Blogg:
Ikke bare bank