Lønnsoppgjør kan påvirke renten, og inflasjonen synker sakte i USA.

  •  

Jan Egil i Makropodden

Renten begynner å flate sakte ut, men vi har nok ikke nådd toppen enda. I USA har inflasjonen så vidt begynt å synke. Arbeidsledigheten er lav både i USA og i Europa, og det kan igjen gjøre lønnsoppgjøret godt. Vil det også påvirke renteendringene framover? Hør om dette og mer til i månedens episode av makropodden. 

Import- og eksportselskaper verden over ønsker å gjøre seg mindre avhengig av det kinesiske markedet. Lån fra Kina til mange andre sårbare økonomier har ført til økonomiske problemer i andre land, som de sliter med å betjene.

USA holder positive trender gående, men det går sakte framover.

I Norge vil rentehevingene bestemmes av utfallet av lønnsforhandlingene. Blir forhandlingene for høye vil vi nok nærme oss 4% i renter framover.

Blogg:
Ikke bare bank