Makropodden juni 2023 - Lav arbeidsledighet, høy inflasjon

  •  

Jan Egil i Makropodden

Store investeringer i Kina får ringvirkninger langt utenfor landegrensene. USA har lav arbeidsledighet, men inflasjonen biter seg fast. Det samme gjelder økonomien i Norge.

 

Provinser i Kina planlegger investeringer på 20 000 milliarder norske kroner i 2023 for å få bolig- og eiendomsmarkedet i gang igjen. Samlet gjeld i Kina i dag er 23 000 milliarder dollar.

USA sin arbeidsledighet er nå på 3,5%.

I Norge venter vi minst én renteheving til, og den Europeiske sentralbanken ser ut til å bli litt mindre aggressiv med sine hevinger. 

Selv om arbeidsledigheten i Norge er lav, er inflasjonen fortsatt høy.

Blogg:
Ikke bare bank