Makropodden - utvikling i Kina, USA og Europa

  •  

Denne månedens Makropodd vil du få en oversikt over økonomiske utviklinger i USA, Europa og Kina, og hvordan dette påvirker verdensøkonomien som helhet. 

Inflasjon fortsetter å være det største problemet i verdensøkonomien, til tross for økte renter som ikke har klart å dempe den. Det er uklart når befolkningens oppsparte midler fra pandemien vil ta slutt, og når forbruket vil begynne å minske. 

For øyeblikket ser det ut som verdensøkonomien klarer å bære vekten av inflasjonen. 

Kina har begynt å få vekst i økonomien, og sentrale myndigheter gir store bidrag for å få samfunnet i gang igjen. Veksten i kinesisk økonomi er spådd til å ligge på rundt 5% i 2023.

I USA er arbeidsledigheten på 3,6%, det laveste på flere tiår, men den amerikanske sentralbanken ser ikke ut til å bli klare for å senke renten igjen før i 2025.

I Europa har vi vært heldige med en mild vinter, som har vært med på å holde gass- og forbruksutgiftene lave. Inflasjonen er høy, men økonomien for Europa i 2023 er fortsatt antatt å bli positiv.

 

Fakta om Makropodden

  • For deg som følger med på valuta- og aksjemarkedet
  • Nye episoder hver måned 
  • Tilgjengelig på aCastApple Podkaster, og Spotify (flere tilbydere kommer)
Blogg:
Ikke bare bank