Makropodden - utvikling i Kina, USA og Europa

  •  

Denne månedens Makropodd vil du få en oversikt over økonomiske utviklinger i USA, Europa og Kina, og hvordan dette påvirker verdensøkonomien som helhet. 

Inflasjon fortsetter å være det største problemet i verdensøkonomien, til tross for økte renter som ikke har klart å dempe den. Det er uklart når befolkningens oppsparte midler fra pandemien vil ta slutt, og når forbruket vil begynne å minske. 

Fakta om Makropodden

  • For deg som følger med på valuta- og aksjemarkedet
  • Nye episoder hver måned 
  • Tilgjengelig på aCastApple Podkaster, og Spotify (flere tilbydere kommer)
Blogg:
Ikke bare bank