Året nærmer seg slutt, og Jan Egil ser på tallene fra november

  •  

Kinas vekst er lavere enn ønsket, og staten er fortsatt inne med store summer for å stimulere vekst i næringslivet. Europe ser fram mot en rentesenking kanskje så tidlig som sommeren 2024, i USA skjer det kanskje så tidlig som mars eller april.

China Evergrand står på randen av konkurs, mens resten av verdensøkonomien fortsetter i stor grad som i forrige måned. Men hvis konkursen blir et faktum, kan effektene bli store for hele den asiatiske økonomien, og kanskje på sikt for verden.

I USA er etterspørselen fortsatt stor etter kvalifisert arbeidskraft, og arbeidsledigheten lav. Det lever et lite håp for en "soft landing" økonomisk i 2024. Noen tror at første rentenedgang kan komme til våren, med flere forespeilet fra FED for 2024.

I Europa kan det se ut som sommeren kan bringe med seg den første rentesenkingen, selv om Norge ligger etter og ser ut til å ha høyere renter en stund til.

Blogg:
Ikke bare bank