Kinas situasjon, nye rentehevinger og kronekurs i april 2023

  •  

Renta stiger fortsatt, og oppsparte midler fra pandemien nærmer seg slutt. Den kinesiske økonomien er god, men usikker. Amerikanske banker er i hardt vært, og den svake kronekursen er et økende problem. I tillegg varsles det flere rentehevinger, og her er også lønnsoppgjøret også en faktor. Hør episoden her.

 

Blogg:
Ikke bare bank