Kinas situasjon, nye rentehevinger og kronekurs i april 2023

  •  

Renta stiger fortsatt, og oppsparte midler fra pandemien nærmer seg slutt. Den kinesiske økonomien er god, men usikker. Amerikanske banker er i hardt vært, og den svake kronekursen er et økende problem. I tillegg varsles det flere rentehevinger, og her er også lønnsoppgjøret også en faktor. Hør episoden her.

 

Sanksjoner mot kinesiske selskaper fra USA skaper noe usikkerhet rundt veksten i Kinesisk økonomi, særlig når det gjelder eksport-orienterte selskaper.

Likevel er det gjevn vekst i den Asiatiske økonomien, og man nærmer seg ønskede nivåer for årets spådde vekst.

I USA fortsetter trendene som har vært de siste månedene, men etter banktrøbbel i Silicon Valley har det vært turbulent i finansmarkedet. Den amerikanske staten gikk etter hvert inn som garantist for tapte midler. 

Blogg:
Ikke bare bank