Derfor bør du ha forsikring ved død

  •  

Klarer din familie å beholde hus og hjem uten din inntekt?

Hvordan vil dine nærmeste klare seg økonomisk om du skulle dø? Med livsforsikring kan du gi dem viktig økonomisk trygghet i en vanskelig tid.

Ulykke og alvorlig sykdom er ikke noe de fleste av oss går og tenker på til daglig. Ikke før man plutselig blir rammet av det.

Et liv kan selvfølgelig ikke verdsettes i penger. Likevel kan en livsforsikring bidra i stor grad til å hjelpe de gjenlevende hvis det verste skulle hende.

Med økende boligpriser og store lån er det viktig å tenke gjennom hva situasjonen vil bli dersom en skulle bli alene om husholdningen. Hvordan vil gjenlevende ektefelle eller samboer klare å betale på lån og andre utgifter? Hvordan vil barnas situasjon bli?

Det er ubehagelige spørsmål å ta stilling til. Men med livsforsikring har du en ting mindre å bekymre deg for.

Forsikringen utbetales som et engangsbeløp til de etterlatte, og når du tegner forsikringen velger du selv hvem som skal motta pengene. Utbetalingen kan for eksempel redusere boliglånet slik at gjenlevende alene vil kunne betjene dette.

Dersom du kjøper bolig sammen med noen, er det lurt at begge har livsforsikring. Hvis du har barn kan en slik forsikring trygge deres økonomiske fremtid, om det utenkelige skulle skje.

Av: Hans Jacob Brekke Tidligere blogger
Blogg:
Ikke bare bank