Skaperglede på timeplanen

  •  

Undervisningen tar blant annet for seg personlig økonomi, hvordan gjøre økonomiske prioriteringer og hvordan sette opp budsjett.

Organisasjonen Ungt Entreprenørskap samarbeider med utdanningssystemet og næringslivet. Gjennom de siste årene har ca 10 000 skoleelever hatt opplæring i personlig økonomi av ansatte fra Sparebanken Sør.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Sparebanken Sør er nå inne i sitt sjette år som hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap i Agder og Telemark/Vestfold.

Personlig økonomi på timeplanen i mange år

Det er med stor glede vi som regionbank bidrar økonomisk til det flotte arbeidet som gjøres av UE i vår region. I tillegg stiller banken med en betydelig mengde menneskelige ressurser til opplæring i personlig økonomi. Gjennom de siste drøye 5 årene har ca 10 000 elever hatt opplæring i personlig økonomi av ansatte fra Sparebanken Sør.

I dagens læreplan er det fokus på livsmestring. Sentralt i livsmestring er det å ha kontroll på egen personlig økonomi. Å kunne bidra til økt kunnskap om personlig økonomi blant de unge er et samfunnsansvar Sparebanken Sør tar på alvor.

I ungdomsskolen er det programmet Økonomi og Karrierevalg som benyttes, mens på videregående nivå heter programmet Sjef i eget Liv. Felles for programmene er fokus på hvordan elevene kan styre unna «luksusfelleproblematikken», gjøre økonomiske prioriteringer, sette opp budsjett, sette av penger til buffer og bruke banken riktig.

På videregående skole fokuseres det også på økonomisk planlegging for å nå målet om å kunne kjøpe egen bolig en gang i fremtiden. Bankens bidragsytere rapporterer positive opplevelser på skolebesøkene, med mange lærevillige elever og et stort behov for opplæring i personlig økonomi hos dagens unge. Det er særdeles vekslende hvilken økonomisk ballast de unge har med seg hjemmefra.

Som privatøkonom for Sparebanken Sør og ansvarlig for samarbeidet med UE har jeg hatt gleden av å gjennomføre mange av skolebesøkene, og dette opplever jeg som en meget meningsfull del av jobben min. I dagens læreplan er det fokus på livsmestring. Sentralt i livsmestring er det å ha kontroll på egen personlig økonomi. Personlig økonomi er noe alle må ha et forhold til enten man vil eller ikke. Å kunne bidra til økt kunnskap om personlig økonomi blant de unge er et samfunnsansvar Sparebanken Sør som en stor regionbank tar på alvor. Når jeg etter endt økt forlater klasserommet, gjør jeg det med en meget god følelse – dette gir virkelig mening!

Vil inspirere unge til å tenke nytt

Daglig leder for Ungt Entreprenørskap Agder, Aleksander Lien følger opp.

- Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier gjennom å påvirke etiske holdninger og bidra med ansvarsbevissthet til fremtidige valg, og takket være langsiktige samarbeidsavtaler med Sparebanken Sør mottar elever i Agder og Telemark besøk av bankansatte i klasserommet med fokus på holdninger og verdier, risikovilje og kontroll – å kunne synliggjøre konsekvenser av egne valg knyttet til elevenes personlige økonomi. I 2019 gjennomførte Sparebanken Sør våre program i både ungdomsskolen og videregående skole for rekordmange 2270 elever på Agder - dette gir en andel av ca. totalt antall elever pr. trinn på nærmere 30 %. Tematikken aktualiseres ytterligere når elevene fra høsten skal få styrket kunnskap i personlig økonomi gjennom innføring av nye læreplaner hvor personlig økonomi blir en del av temaet folkehelse og livsmestring i flere fag.                                      

Ulike bedriftsprogrammer

UE jobber også med bedriftsprogrammene elev-, ungdoms- og studentbedrift. Gjennom praktisk læring lærer elevene å etablere, drive og avslutte egen bedrift. UE består av en meget dedikert gjeng rådgivere som virkelig byr på seg selv ovenfor de unge. I tillegg til å legge til rette og gjennomføre elevaktiviteter arrangerer de også årlige mesterskap for bedriftene som sørger for at de unge får vist frem resultatet av jobben de har gjort med sin bedrift.

Daglig leder for Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark, Ann-Iren Haugen sier følgende: - Det at de unge får mulighet til å treffe det virkelige næringslivet i sin utdannelse gir effekter. Sparebanken Sør involverer seg hvert år blant annet som jury i våre Fylkesmesterskap for både Elev-, Ungdoms- og Studentbedrifter. Å levere en overbevisende pitch foran «ekte» bankfolk med påfølgende distinkte tilbakemeldinger, - gir ungdommene fremtidstro og følelse av mestring.  Investeringen Sparebanken Sør legger i dette arbeidet er vi sikre på gir langsiktige samfunnseffekter.

De unge får praktisk trening i entreprenørskap som gjør at de ser muligheter og gjør noe med dem.  Sparebanken Sør er rett og slett med på å sette omstilling på timeplanen, som jo i disse Covid 19-dager er ytterligere aktualisert.

Godt samarbeid og gjensidig glede

Samarbeidet mellom banken og UE har pågått siden 2015, og som det fremgår av sitatene over, er dette et samarbeid som gir gjensidig glede og ikke minst kommer de unge til gode. Vi er stolte av det vi har fått til sammen, og vi gleder oss stort til fortsettelsen.

Her kan du lese mer >>

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank