Problemløsing bør læres i ung alder

  •  

Ungt Entreprenørskap jobber for å gi våre neste generasjoner kunnskap og mestring i det å løse utfordringer uten en klar fasit. Sparebanken Sør har vært med å støtte prosjektet siden 2015.

Entreprenørskap handler i stor grad om problemløsing - finne et behov, utvikle en løsning og selge løsningen til et marked. Jo tidligere man lærer problemløsning, jo bedre stilt er man til å gjøre dette senere i karrieren.

Denne uken arrangerer Ungt Entreprenørskap Agder sitt årlige fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter. Sparebanken Sør er hovedsamarbeidspartner for Ungt Entreprenørskap Agder og Ungt Entreprenørskap Telemark.

- Å kunne hjelpe Ungt Entreprenørskap med målet om å utdanne morgendagens verdiskapere er svært spennende. Det er med stor glede Sparebanken Sør har bidratt finansielt til dette viktige arbeidet siden 2015. Samarbeidet har gjort det mulig for oss å drive opplæring i personlig økonomi ute i klasserommene. Ca 10 000 elever har fått slik opplæring av våre medarbeidere.

Geir Bergskaug

Interessen for entreprenørskap i ung alder er stor. Hele 99 ungdomsbedrifter representert med ca 450 elever møter opp på Q42 i Kristiansand, 5. mars. Da skal de vise frem sin bedrift til juryene som består av rundt 100 personer fra lokalt næringsliv. Det konkurreres i 18 ulike kategorier. For mange henger det nok høyest å bli fylkesvinner av “årets ungdomsbedrift" - en tittel som tar dem videre til NM for ungdomsbedrifter.

Ungt Entreprenørskap er en veletablert organisasjon som bidrar aktivt i utdanningen av morgendagens verdiskapere. Selv om målet for mange av ungdomsbedriftene er å vinne årets ungdomsbedrift denne dagen, er idéen bak Ungt Entreprenørskap læring og mestring.

Ved å gi barn og ungdom mulighet til å engasjere seg i utfordringer og muligheter, vil de allerede i tidlig alder bidra til verdiskaping i eget nærmiljø. Det får de mulighet til gjennom å jobbe med våre programmer. Læringen knyttet til samarbeid, problemløsning og kreativitet skaper engasjement. Kanskje reiser de ut for å bygge mer kompetanse, for siden å returnere og bidra til lokal utvikling og verdiskaping. Enten ved å bygge ny virksomhet, eller ved å bidra til omstilling og nyskaping i etablerte bedrifter eller i offentlig sektor, sier Aleksander Lien, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Agder.

Vil du høre mer om deres arbeid for å utdanne morgendagens verdiskapere, kan du lytte til Aleksander Lien i denne episoden av Næringspodden. 

Hva er Ungt Entreprenørskap?

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet og næringslivet jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Deres programmer gjennomføres i nært samarbeid med det lokale næringslivet. Målet med organisasjonen er å bygge bro mellom teori og praksis, og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læreprosessene. Ungt Entreprenørskap har programmer fra grunnskole til høyre utdanning, innen områdene entreprenørskap, jobbtrening og personlig økonomi.

Hva er en ungdomsbedrift?

Ungdomsbedrift (UB) er Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogram i videregående skole. Elevene skal i løpet av ett skoleår etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med støtte fra lærere og en mentor fra det lokale næringslivet.

Fokuset ligger på læringen som skjer i elevgruppen og hos den enkelte elev. Arbeid med ungdomsbedrift ses som en sammenhengende læreprosess, der ulike fag og emner kan knyttes til de ulike fasene.

Ungdomsbedrift bygger på erfaringslæring ved å knytte teori og praksis tett sammen. Praktiske gjøremål i bedriften danner utgangspunkt for å søke svar, kunnskap og forståelse i teorien, hos lærer, hos mentor og i lokalsamfunnet.

 

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank