Hvorfor er kronen så svak?

  •  

Tore Grobæk Vamraak, sjeføkonom i Sparebanken Sør, forklarer hvorfor den norske kronen er svak for tiden.

Tiden hvor vi kunne regne 8 kroner for euroen og 6 kroner for dollaren er over for lenge siden. Tore Grobæk Vamraak forklarer hvorfor.

– Det er særlig to grunner til at verdien av den norske kronen er fallende, sier Tore Grobæk Vamraak, sjeføkonom i Sparebanken Sør.

  1. Uro i markedene: Den norske kronen er en veldig liten valuta i global målestokk og blir regnet som usikker. I en periode preget av frykt og usikkerhet vil ikke investorer kjøpe norsk valuta, men velger heller å kjøpe større valutaer som blir sett på som sikrere.
  2. Rentenivå: Norges Bank har ikke vært nødt til å sette opp renten så mye som andre sentralbanker, blant annet i USA og i Eurosonen. Lavere rente gjør det mindre attraktivt å kjøpe norske kroner.

Hva betyr det at kronen er svak?

– Når kronen er svak, får vi kjøpt færre enheter utenlandske valutaer for én norsk krone, sier Tore.

Det vil si at varer og tjenester fra utlandet blir dyrere for oss i Norge. For eksempel kostet 1 euro 8 kroner i 2014. Nå, ti år senere, koster en euro nesten 12 kroner.

Hvem tjener på at kronen er svak?

Selv om det høres negativt ut at den norske kronen står i lav kurs, er det mange i Norge som får økonomiske fordeler.

  • Norske bedrifter som konkurrerer med utlandet har en fordel av at kronen er svak. Det er fordi norske varer blir billigere i utlandet.
  • Turistnæringen: Inntekter fra utenlandske turister kan øke, da Norge blir et rimeligere reisemål for besøkende med sterkere valuta.
  • Gjeldsbetaling: Personer eller bedrifter som har gjeld i utenlandsk valuta kan finne det lettere å betjene gjelden sin når kronen er svak, da de trenger færre kroner for å dekke sine forpliktelser.

– Norsk sjømatnæring og oljebransjen er blant dem som tjener mest på den lave kronekursen. Samtidig gjør de store svingningene det vanskelig å holde en stabil økonomi, sier Tore.

Hvem taper på at kronen er svak?

– På samme måte som at eksportbedrifter tjener på nedgangen i kroneverdien, vil bedrifter som importerer varer få høyere kostnader og økt usikkerhet i økonomien. Og det store flertallet av bedrifter er nettopp importører av varer og tjenester, sier Tore.

  • Bedrifter som importerer varer: Det blir dyrere å kjøpe varer i utlandet, som igjen fører til at varer må selges for høyere pris i butikken. Når dette gjelder alle importbedrifter, kan det føre til økt inflasjon.
  • Økte kostnader for utenlandsferie: Nordmenn må betale mer for en ferie i utlandet, både for selve reisen, oppholdet og varer og tjenester der man reiser.

– Vi ser effekten av dette i samfunnet nå, med økte priser på alt fra mat, drivstoff, byggematerialer og flyreiser.

Hvor svak kan kronen bli?

Det er vanskelig å forutsi nøyaktig hvor svak kronen kan bli, da det er flere ting som påvirker kroneverdien.

Den økonomiske situasjonen i andre land, oljeprisutviklingen og alt som skjer politisk internasjonalt er blant faktorene som har innvirkning.

– Først og fremst handler det om at vi i Norge forvalter ressursene våre på en klok måte og gir tillit overfor utenlandske investorer, sier Tore.

Susanne Tollerød, profilbilde
Av: Susanne Tollerød Kommunikasjonsrådgiver
Blogg:
Ikke bare bank