Svak norsk krone – hva betyr det?

  •  

Den rekordlave norske krona fører blant annet til at noen varer og tjenester blir dyrere.

Hvorfor er krona så svak? Hvilken betydning har den svake krona for norsk økonomi og deg som forbruker?

Tiden hvor vi uten å bomme nevneverdig kunne regne 8 kroner for euroen, 10 kroner for pundet og 6 kroner for dollaren er, i hvert fall foreløpig, over for lenge siden. I skrivende stund må du ut med om lag 11 kroner og 30 øre for euroen, nesten 13 kroner for pundet og skal du ha en dollar må du betale rundt 10 kroner og 40 øre. Dette betyr at den norske krona har svekket seg betraktelig mot de valutaene vi ofte måler oss mot.

Hvorfor er krona så svak?

Verdien av den norske krona har falt jevnt og trutt også i månedene før koronapandemien eskalerte. Handelskrigen mellom USA og Kina og etter hvert oppstarten på koronaviruset var faktorer som spilte inn. Tidlig i mars slo koronasituasjonen til for fullt og vi så en norsk krone i det vi kan karakterisere som fritt fall. Det markante fallet i den norske kronens verdi skyldes i hovedsak to faktorer:

  • Uro i markedene- den norske kronen er en veldig liten valuta i global målestokk og blir regnet som usikker. I en periode preget av frykt og usikkerhet vil ikke investorer kjøpe norsk valuta, men velger heller å kjøpe større valutaer som blir sett på som sikrere.
  • Oljeprisen har stupt de siste ukene. Den norske kronen henger tett sammen med oljeprisen. En verdensøkonomi på «tomgang», ikke minst på grunn av koronaviruset, gjør at etterspørselen etter olje går ned. Når Saudi-Arabia i tillegg har valgt å øke sin oljeproduksjon bidrar det til ytterligere oljeprisfall som igjen virker negativt på den norske krona.

Det skal også nevnes at den norske krona har hentet seg noe inn igjen siden medio mars. Denne innhentingen skyldes nok ikke minst at Norges Bank ga signaler om at de ville gå inn i valutamarkedet å kjøpe norske kroner for å forsøke å stabilisere kronekursen.

Hva betyr svak krone for norsk økonomi?

Hvilken betydning svak krone har for norsk økonomi er, i beste fall, utfordrende å skulle beskrive kort. Likevel; her er tre punkt som beskriver noe av konsekvensene ved en svak krone:

  • Eksport: I en normalsituasjon vil det være bra for norske eksportbedrifter at krona er svak sammenliknet med andre valutaer. Norske eksportbedrifter vil da få bedre betalt for varene de selger ut av landet. Men, for mye bevegelser i kronekursen er heller ikke bra for eksportbedriftene fordi det skaper uforutsigbarhet og gjør planlegging vanskelig.
  • Dyrere varer i butikkene: Mange av varene vi kjøper i butikkene her hjemme i Norge er importert fra utlandet. En svak norsk krone gjør disse utenlandske varene dyrere for grossisten/butikken og det vil naturlig føre til at prisene blir høyere for oss forbrukere.
  • Dyrere utenlandsferie: Holder krona seg lav vil det også bli dyrere for oss nordmenn å feriere i utlandet når vi igjen får anledning til det. Enn så lenge er det som kjent ikke noe problem.

Fornuftig bruk av penger

Vi lever i en rar tid preget av usikkerhet om når verden blir «normal» igjen. Det har vært mange såkalte kriser opp gjennom årene, men ingen krise lik den vi ser i dag. En pandemi som sprer helsemessig frykt, gjør at samfunnet mer eller mindre stopper opp og norsk økonomi rammes hardt. Mange er blitt permittert eller arbeidsledig og føler de økonomiske konsekvensene av pandemien på kroppen.

Men, mange er også økonomisk uberørt, og en del har faktisk bedre månedlig likviditet enn normalt. Mindre reising, mindre sosiale aktiviteter og mindre utgifter til barnepass, barnehage og SFO gjør at ganske mange faktisk har vesentlig lavere månedlige utgifter enn i en normalsituasjon.

Uten å sløse er det nå viktigere enn noen gang å støtte opp om de butikkene og bedriftene i ditt lokalmiljø som sårt trenger inntekter i en ekstremsituasjon. Uttrykket «du må bruke butikken i dag, om du ønsker at den skal være der i morgen» står fjellstøtt i tiden vi lever i akkurat nå.

Har du sikker jobb og inntekt og lenge har tenkt å kjøpe ny grill, kanskje du nå skal gjøre det på den lokale jernvarehandelen. Bestill take-away mat fra den lokale restauranten som du liker å besøke når vi ikke er rammet av korona. Med slike grep bidrar du som har økonomisk mulighet til at vi får et best mulig samfunn å komme tilbake til når det igjen åpner opp.

Alt blir bra!

Alt blir bra!

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank