Slik blir økonomien din i 2024

  •  

Sjeføkonom Tore Grobæk Vamraak i Sparebanken Sør deler sine tanker om makroøkonomien i 2024.

Hvordan vil økonomien i året som kommer prege husholdninger og privatmarkedet? Vi har tatt en prat Tore Grobæk Vamraak, sjefsøkonom i Sparebanken Sør.

Hva skjer med økonomien i 2024? 

Det vil fremdeles være krevende tider i 2024, og mye usikkerhet. I 2024 vil Norges Banks rentehevinger ha fått full effekt, og presset i økonomien vil avta. Det betyr at prisstigningen kommer ned på et mer normalt nivå. Arbeidsledigheten vil gå noe opp, og særlig i utsatte bransjer som bygg, anlegg og varehandelen.

Hvordan vil dette påvirke folks privatøkonomi og hverdag?

Rentenivået i 2024 vil ligge høyere enn vi i gjennomsnitt har hatt i 2023. Husholdninger som har hatt stram økonomi i 2023 vil dermed kunne oppleve at 2024 blir enda tøffere. På toppen har mange fått reallønnsnedgang, altså at lønnsøkningen er mindre enn prisøkningene. Den viktigste faktoren for folks økonomi er om man har en jobb å gå til. Også i 2024 vil heldigvis arbeidsledigheten være lav, selv om den skal litt opp fra dagens historisk lave ledighet på 1,8 %.

Hva vil skje med renta?

Nå gikk renten opp med ytterligere 0,25 prosentpoeng 14. desember, men dette er nok også den siste rentehevingen før Norges Bank setter renten ned. Jeg tror vi får den første rentereduksjonen før sommeren, og ytterligere 1-2 reduksjoner utover i 2024.

Hvilke økonomiske lyspunkter har vi å se frem til (om noen)?

Markedet er veldig preget av psykologi, og vi vil få et tydelig skifte når folk blir trygge på at rentetoppen er nådd. Jeg tror på en myk landing og at det lysner for norsk økonomi i takt med at dagene blir lysere utover våren. Når optimismen kommer tilbake, vil vi få ringvirkninger som igjen får fart på økonomien. Vi ser også at økonomien på Sørlandet går bedre enn i resten av landet, og vi har grunn til å tro at vi som region kommer bedre ut.

Hvordan kan privatpersoner få en god, økonomisk start på året?

Det viktigste er å ha oversikt over egen økonomi. Sett opp budsjett med inntekter og faste kostnader, og hva husholdningen typisk har av andre utgifter. Kan dere redusere noen av utgiftene? F.eks. faste abonnementer som er «lommetyver» hver måned? Sett av penger til ekstraordinære utgifter, som ferie og større innkjøp, og til langsiktig sparing. Styr unna forbrukslån og ubetalte kredittkortfakturaer.

Og ikke minst! Kontakt banken din om du har utfordringer. Det er bedre å ta kontakt «for tidlig» enn for sent.

Blogg:
Ikke bare bank