Sett inn på BSU tidlig på året

  •  

Det kan være en del ekstra renteinntekter å hente på å overføre til BSU-konto tidlig på året.

Venter du til desember med å fylle opp BSU-kontoen kan du gå glipp av ganske mye penger.

Mange venter med å fylle på BSU helt til slutten av året. Du får da med deg det gunstige skattefradraget i "Boligsparing for ungdom"-ordningen, men du går også glipp av en del renteinntekter i løpet av året som har gått.

Har du mulighet til å sette inn hele eller en større del av det årlige maksbeløpet tidlig på året, vil det utgjøre en relativt stor forskjell. Spesielt på lang sikt.

Tjen flere tusen ekstra

Vår BSU-rente er nå på 5,00 %, vesentlig høyere enn ordinære sparekontoer.

Om du satte inn 25 000 kroner på kontoen helt i starten av januar 2019, vil du få mer enn 900 kroner i renter samme år. Mot tilnærmet null i renteinntekter om hele summen blir satt inn i desember.

Disse «ekstra-rentene» vil året etter få nye renter, og deretter nye renter og så videre. Får du til å fylle opp BSU-kontoen tidlig hvert år, vil de renteinntektene utgjøre mange tusen kroner ekstra.

Fast overføring

Men nå er det slik at de fleste ikke har hele summen til BSU rett etter nyttår. Poenget er at det bedre å begynne å spare tidlig på året, enn å fylle opp alt på slutten av året – som en god del gjør.

Tips til deg som vil spare fast hver måned: Om du oppretter en fast overføring med beløpet 2084 kroner i månedlige overføringer, vil du sikre deg en full BSU-konto når året er slutt. Overføringene er det lurt å legge til den dagen du får penger inn på konto.

Les også: BSU-regler for året 

Av: Hans Jacob Brekke Tidligere blogger
Blogg:
Ikke bare bank