Slik involveres vanlige folk i økonomisk kriminalitet

  •  

Konsekvensene kan bli svært alvorlige dersom du involveres i økonomisk kriminalitet gjennom svindlere.

Svindlere bruker ofte «mannen i gata» som mellomledd i svindel og hvitvasking. Her kan du lese om hvordan de jobber og hva som kan være konsekvensene for deg dersom du, enten bevisst eller ubevisst, bidrar til investeringsvindel eller annen økonomisk kriminalitet. 

Det finnes mange former for såkalt investeringsvindel som kan ramme helt vanlige folk som deg og meg. Ofte foregår det gjennom sosiale medier og telefonoppringninger. Du har kanskje sett reklamer på Facebook med kjente personer som tilsynelatende skal ha investert i Bitcoin? Bilder og navnene til blant andre Morten Harket, Olav Thon og Petter Stordalen har blitt misbrukt i slike kampanjer. Dette er i mange tilfeller ren svindel hvor du betaler penger uten å få noe i retur. De kan ofte presentere en nettside som viser en verdi, men det er altså falske data.

– For tiden blir mange oppringt av investeringsselskaper, og det går mye i salg av kryptovaluta, men også Cash FX og Blocktrade, som vi antar er pyramidespill, sier Åsmund Myklevoll, ansvarlig for digital sikkerhet i Sparebanken Sør.

Konsekvensene av å involvere seg i denne typen svindel kan være mange og alvorlige.

– For det første vil du garantert tape pengene du eventuelt investerer. Andre konsekvenser kan være ID-tyveri, som for eksempel kan resultere i at noen tar opp lån i ditt navn, advarer Åsmund.

Nina Merethe Olsen, leder for antihvitvask og Åsmund Myklevoll, ansvarlig for digital sikkerhet i Sparebanken Sør.

Vanlige folk blir muldyr for kriminelle

Muldyrvirksomhet er noe som ofte følger i kjølvannet av investeringssvindel. Det innebærer at de kriminelle bruker vanlige personer som mellomledd for å hvitvaske penger, såkalte muldyr.

– Muldyr mottar ofte svindlede eller stjålne penger til sin konto, og videreformidler dette til andre muldyr eller ut av landet. Man kan også motta varer som er kjøpt for stjålne kredittkort og sende dem videre, eller selge dem på finn.no, forteller Nina Merethe Olsen, leder for anti-hvitvask i Sparebanken Sør.

– Felles for disse «jobbene» er at det er enkelt å finne navnet til muldyret, og det betyr stor sjanse for straffeforfølgelse, legger hun til.

Åsmund Myklevoll og Nina Merethe Olsen i samtale
Hvorfor sier noen ja til å være muldyr?

Det kan være flere grunner til at personer tar på seg ulovlige oppdrag som muldyr. Det har for eksempel vært flere alvorlige saker i mediene den siste tiden om personer som, tilsynelatende uvitende, har gjort det av kjærlighet.

– De har fått en kjæreste på nett, som de ennå ikke har møtt i virkeligheten. Det klassiske er at «kjæresten» plutselig havner i en økonomisk vanskelig situasjon, gjerne rett før de har planlagt å treffes, og ber om penger, forklarer Åsmund.

Andre kan bli lokket til å drive muldyrvirksomhet mot økonomisk fortjeneste.

– Muldyr får ofte betalt en prosentsats av den verdien de formidler, og det kan være fristende for arbeidsledige, studenter eller andre som har behov for raske penger, sier Nina Merethe.

Nina Merethe Olsen, leder for antihvitvask i Sparebanken Sør.

Det er viktig at folk er klar over hva de risikerer å bidra til dersom de involverer seg i denne typen virksomhet.

Nina Merethe Olsen, leder for anti-hvitvask

Straffes med bot eller fengsel

Pengene som blir hvitvasket gjennom muldyr går til svart økonomi og organisert, økonomisk kriminalitet, som igjen ofte er involvert i våpenhandel, prostitusjon og narkotikahandel. Det kan også gå direkte til terrorfinansiering.

– Dette er svært alvorlig, og det er viktig at folk er klar over hva de risikerer å bidra til dersom de involverer seg i denne typen virksomhet, sier Nina Merethe.

Muldyrvirksomhet er regulert av straffeloven, enten som hvitvasking, bedrageri eller heleri.

Åsmund Myklevoll, ansvarlig for digital sikkerhet i Sparebanken Sør

– Hvis du sier ja til å opptre som muldyr, så må du være klar over at dette utgjør en stor risiko for deg personlig. Det er straffbart, og bankene anmelder saker som oppdages til Økokrim eller lokale politidistrikt, sier Åsmund.

Strafferammer kan være alt fra bot til fengsel fra 30 dager til flere år.

– I tillegg kommer det på rullebladet og vandelsattest, noe som gjør at du ikke kan reise til land som for eksempel USA. Du vil også være forhindret fra å ta flere studier og jobber, advarer Nina Merethe.

Av: Siril Reyes Aartun Marked- og kommunikasjonsrådgiver for bedriftsmarked
Blogg:
Ikke bare bank