Kjenner du reglene for elsparkesykkel?

  •  

Må voksne ha hjelm og raske briller når de kjører elsparkesykkel? Nei. Bør de gjøre det likevel fordi det er smart og kult? Ja.

Elektriske sparkesykler har blitt et vanlig syn i bybildet, både private og utleiemodeller. Reglene har endret seg mye siden de gjorde sitt inntog, og her kan du finne ut om du har oversikt.

Fem kjappe om ansvarsforsikring på elsparkesykler

– Jeg trenger forsikring for å kjøre elsparkesykler som leies ut.

Feil. Elsparkesyklene som du kan leie via ulike selskap (Bolt, Voi, Ryde etc.), er dekket av utleieselskapets egne forsikringer.

– Å forsikre min personlige elsparkesykkel er ikke obligatorisk.

Feil. Alle eiere av elsparkesykler er påbudt å skaffe ansvarsforsikring fra 01.01.2023.

– Jeg trenger forsikring på sparkesykkelen min selv om den ikke er elektrisk.

Feil. Du trenger ingen forsikring på ordinære sparkesykler.

– Regelen om ansvarsforsikring for elsparkesykler gjelder også for bedrifter som har elsparkesykler de ansatte kan bruke.

Fakta. Eiere av elsparkesykler ble påbudt å skaffe ansvarsforsikring fra 01.01.2023, det gjelder også for bedrifter som låner ut til sine ansatte.

– Det er både betryggende og nødvendig å ha ansvarsforsikring for elsparkesykler.

Fakta! Hvis det skjer et uhell hvor du er skyld i en skade på andre eller på ting, kan det få store økonomiske konsekvenser for deg om du ikke er forsikret, fordi du må betale selv. Foreldre tar det økonomiske ansvaret dersom det er et barn som kjører uforsikret og gjør skade. Forsikringen kan også være til stor økonomisk hjelp hvis du som fører selv blir skadet.

Bonus-runde! Kan du disse?

– Det er ingen aldersgrense for å kjøre elsparkesykkel.

Feil. Nye regler fra myndighetene har satt aldersgrense for elsparkesykler til 12 år.

– Barn opptil 15 år må bruke hjelm når de kjører elsparkesykkel = fakta

Fakta. Myndighetene har satt flere regler for elsparkesykler på grunn av både økt bruk og antall skader og ulykker. Les mer om forsikring av elsparkesykkel her.

Blogg:
Ikke bare bank