Bygger opp landsdekkende kjøpesenterkjede

  •  

Sørco AS jobber med alt fra kjøp, utvikling og utbygging – til salg, drift og utleie av eiendommer. På bildet ser du Petter Aaland, eiendomsutvikler i Sørco AS.

Vi stilte Petter Aaland i Sørco AS seks spørsmål om deres virksomhet, og hvordan han ser på fremtiden innenfor eiendomsutvikling.

Kan du kort fortelle hva dere driver med?
Sørco AS jobber med strategisk og verdiskapende eiendomsutvikling på Sørlandet. Alt fra kjøp, utvikling og utbygging – til salg, drift og utleie av eiendommer. Vi har per i dag vår primærportefølje av eiendommer innen kjøpesentre. Sørco har som mål å utvide antall kjøpesentre så vel som å satse på verdiskapning i bykjernen i sørlandsbyene.

Har dere nye satsingsområder fremover? 
Sammen med vår partner LL Holding AS, jobber vi med å bygge opp en landsdekkende kjøpesenterkjede. I tillegg til dette satser vi mer på utvikling og utbygging av prosjekter.

Kan du si noe om framtidsutsiktene for markedet som dere jobber i?
Vi har god tro på fremtiden, men vi tror det blir viktigere og viktigere å være endringsvillig. 

Kan du gjennom et par setninger fortelle litt om din opplevelse av samarbeidet med Sparebanken Sør?
Sparebanken Sør er vi fornøyd med. Det er en solid bank som har forstått hvordan man driver bank, og hvordan man samarbeider. Vi er jo i prinsippet et «team». Vi føler det er enkelt å velge Sparebanken Sør på prosjekter. Ekspeditt og service er to stikkord som kan brukes om banken.

Hva er det viktigste for deg i valg av bank?
Det forretningsmessige som vilkår og betingelser, setter vi veldig høyt. Samtidig ser vi at lojalitet begge veier, rask personlig oppfølgning og god dialog også teller.

Hvor viktig er din rådgiver, og hva hjelper han deg med?
Rådgiveren er veldig viktig. Det å ha en eller flere kontaktpersoner som raskt følger deg opp og har god oversikt over vår virksomhet, er vi veldig opptatt av. Her leverer Sparebanken Sør! 

Les mer om Sørco AS her.

Sørco er en kunde vi i Sparebanken Sør er stolte av å kunne hjelpe med finansielle råd og tjenester. Som kunde av oss, vil du også få en fast rådgiver som kan hjelpe deg og din bedrift med å lykkes. Alt du trenger å gjøre er å starte her »
Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank