Hva gjør Skarpnes Takstein relevante etter 100 år?

  •  

Jørn Tveite hos Skarpnes Takstein tar "selfie" i de moderne og automatiserte fabrikklokalene i Grimstad.

Skarpnes AS startet med taksteinproduksjon for hånd i 1919 og utviklet seg til en moderne, automatisert industribedrift. Hvordan ser fremtiden ut for familiebedriften som vokste seg stor og sterk over flere generasjoner?

Kan du fortelle litt om bedriftens historie, og hva dere driver med i dag?
Skarpnes er en familiebedrift etablert i 1919. Vi har gått fra å være en håndverksbedrift som tilbød mange produkter innen betong til å være en spesialisert industribedrift innen tak med høy grad av automasjon. Det hele startet i 1919 da Sigvart Tveite snudde om på driften til å bli lønnsom og bærekraftig.

I dag eier fjerne generasjon Tveite bedriften vår, og vi er tre brødre (Jens, Jon og Jørn Tveite) som på hver vår måte har en sentral rolle i den daglige driften. Vi har lært oss yrket fra bunnen av. Våre forskjellige roller i daglig drift, kombinert med eierskapet vi deler, gjør at vi har lite byråkrati og korte beslutningsveier med denne eiermodellen.

Våre langsiktige visjoner gjør også at vi kan ta vare på arven fra generasjonene før oss, og gjøre de riktige grepene for å bringe virksomheten fremover.

Hva er det viktigste for deg i valg av bank?
For meg er det viktigst med en fast kundekontakt som kjenner oss, og at vi opplever at banken har effektive beslutningsprosesser.

Hvilke investeringer er de viktigste dere har gjort de siste årene?
Vi er midt oppe i vår største investering siden 1989 med produkter tilpasset dagens trender og det grønne skiftet.

Hvor viktig er din rådgiver i banken, og hva hjelper han/hun deg med? 
Det viktigste er en rådgiver som kjenner oss og som har tyngde, som igjen gir oss effektive beslutningsprosesser.

Kan du kort fortelle om hvilke fremtidsplaner bedriften har?
Først og fremst å få avkastning på de store investeringene vi er midt oppe i ved blant annet å starte eksport til de øvrige nordiske landene. På sikt kan det bli aktuelt å ta virksomheten utover Norden.

Vi vil bygge videre på våre kjernekompetanser. Vi er i sluttfasen av en omorganisering med et holdingselskap med 3 underliggende operasjonelle selskaper, hvor ytterligere arbeid med synergier vil få fokus.

Hva er din opplevelse av samarbeidet med Sparebanken Sør?
God og profesjonell bank. 😊

Hva er ditt beste tips til hvordan andre bedrifter kan lykkes?
Det er ingen fasit. 😊

Hva betyr det for deg at banken er lokal, og bidrar i lokalområdet? 
Lokal tilhørighet er viktig for å kjenne sine kunder, noe som nevnt tidligere danner grunnlaget for effektive beslutningsprosesser.

Hvilke utfordringer eller faktorer vil kunne påvirke bedriftens fremtid?
Tilgang på kvalifisert arbeidskraft kan bli en utfordring når miljøer innen produksjon eksporteres til utlandet i stor stil.

Les mer om Skarpnes AS her,

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank