På jakt etter nye ansatte? Dette må du tenke på

 •  

En ansettelsesprosess inneholder flere viktige elementer.

I takt med at samfunnet har åpnet opp, er mange bedrifter nå gått i gang med nyansettelser. I ansettelsesprosesser er det mye du bør og mye du tenke på.

Dette er bedriften din pålagt

Som arbeidsgiver må du melde begynnelse, endring og avslutning av arbeidsforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Her fører du blant annet inn startdato, stilling og type avlønning. A-meldingen skal sendes inn hver måned. Fristen for å levere A-meldingen etter nyansettelse er den 5. i påfølgende måned.

En feilansettelse, avvik fra regelverket og ufullstendig registrering kan koste bedriften dyrt.

Leif Erik Birkeland , forsikrings- og pensjonsrådgiver

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for arbeidsgivere og et gode for arbeidstakere. Forsikringen gir rett til erstatning ved skade eller sykdom som arbeidstaker pådrar seg i arbeidssammenheng.

Pensjon

Videre plikter arbeidsgivere å spare til alderspensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Ordningen finansieres ved at arbeidsgiver setter av en avtalt del av arbeidstakers lønn til sparing.

Loven gjelder bedrifter som har:

 • To eller flere personer som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør minst 75 prosent av en full stilling.
 • Minst én arbeidstaker uten eierinteresse i bedriften. Denne arbeidstakeren må ha en arbeidstid og lønn i bedriften som utgjør minst 75 prosent av en full stilling.
 • Personer som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. Det kan være flere personer med en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av en full stilling.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (2005 § 1)


Innskuddspensjon er den vanligste løsningen for å spare til alderspensjon for dine ansatte. Med innskuddspensjon for bedrift sikrer du lovpålagt sparing på en enkel måte — samtidig som bedriften din gis rett til skattefradrag. En god pensjonsordning gir dine ansatte trygghet og sørger for at bedriften din er konkurransedyktig ved fremtidig rekruttering.

— I tillegg til bistand med etablering av de lovpålagte pensjon- og forsikringsordningene, bistår vi bedrifter med etablering av gjennomtenkte pensjon- og forsikringsprogram. Alt skreddersydd etter bedriftens behov og personalpolitikk, sier Aadnevik.

Mer om livs- og pensjonsforsikring

Arbeidsavtalen – hva handler den om?

Arbeidstaker skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale, og det er arbeidsgivers ansvar å utarbeide den. Det er lurt å ha dette dokumentet klart før en ansettelse.

Minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen:

 • Arbeidstakers identitet
 • Arbeidsplass, samt arbeidssted
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for arbeidsforholdets start. Dersom arbeidsforholdet er midlertidig, må forventet varighet oppføres.
 • Opplysninger om eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Arbeidstakers rett til ferie og feriepenger, samt regler for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Oppsigelsesfrister
 • Lønn og andre godtgjørelser på starttidspunktet.
 • Daglig og ukentlig arbeidstid, inkludert pauser. Dersom det eksisterer en avtale om særlig arbeidstidsordning skal dette komme frem i arbeidsavtalen.
 • Informasjon om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet.

Arbeidsmiljøloven (2005 § 14-6)

Arbeidstilsynet sin mal for arbeidsavtale

Et godt forarbeid før en ansettelsesprosess frigir tid du kan bruke på å finne de riktige medarbeiderne.

Kjell Tore Omland, regionbanksjef for bedriftsmarkedet i Sparebanken Sør.

Ansettelsesprosesser er spennende og viktige. Vi håper du finner noen som utfordrer deg og din bedrift. Vi hjelper dere gjerne med yrkesskadeforsikring og pensjon.

Elise Kure, trainee
Av: Elise Kure Tidligere trainee i marked og kommunikasjonsavdelingen
Blogg:
Ikke bare bank