En bedre løsning for bedriftskunder

  •  

Senior bedriftsrådgiver i Frende Forsikring, Stig Aadnevik, sier våre eksisterende og nye bedriftskunder nå vil kunne dra nytte av svært gode løsninger innen digitale flater, kapitalforvaltning og administrasjon av pensjonsordningen.

Frende Forsikring og Nordea Liv AS er enige om overdragelse av pensjonsporteføljen fra Frende til Nordea Liv, og et langsiktig samarbeid med de 15 Frende-bankene om distribusjon av pensjonsprodukter.

- Våre eksisterende og nye bedriftskunder vil nå kunne dra nytte av svært gode løsninger innen digitale flater, kapitalforvaltning og administrasjon av pensjonsordningen. Med markedsledende løsninger i kombinasjon med vårt lokale nærvær og fokus på rådgivning, vil vi kunne tilby en totalpakke som bedrifter og deres ansatte vil sette pris på, sier Stig Martin Aadnevik, senior bedriftsrådgiver i Frende Forsikring.

Dette er gode nyheter for bedriftskunder som har pensjonsordning hos Frende. I valg av samarbeidspartner har vi vektlagt at Nordea Liv har solid og god forvaltning, og tilbyr markedsledende digitale løsninger for både de ansatte og bedriften. Samarbeidet inngås for å få stordriftsfordeler, samt at du som kunde skal få mer verdi ut av avtalen.

Med markedsledende løsninger i kombinasjon med vårt lokale nærvær og fokus på rådgivning, vil vi kunne tilby en totalpakke som bedrifter og deres ansatte vil sette stor pris på.

Stig Aadnevik, senior bedriftsrådgiver i Frende Forsikring


- Vi er veldig fornøyde med valget av en sterk aktør som ny samarbeidspartner. Vi mener vi har sikret den beste løsningen for våre kunder og eiere, sier konsernsjef Vegar Styve i Frende Forsikring. 

Pensjonsordning for 32000 ansatte

Frende Forsikring er eid av 15 selvstendige sparebanker, en av eierne er Sparebanken Sør. Sammen med Frende, Sparebanken Sør og de andre eierbankene i Frende-familien skal Nordea Liv forsterke og forbedre kundetilbudet til eksisterende og nye kunder. At pensjonsporteføljen overdras til Nordea Liv betyr at pensjonsforvaltningen på sikt overtas av dem.

Pensjonsporteføljen har en samlet forvaltningskapital på 4,2 milliarder kroner, og berører over 5.600 bedriftskunder med mer enn 32.000 ansatte i Norge.

Dere blir godt ivaretatt

Vi sørger for at dere er godt ivaretatt i forbindelse med salget, og bedriften trenger ikke foreta seg noe.

Nordea Liv inngår et langsiktig samarbeid med de 15 Frende-bankene om distribusjon av pensjonsprodukter. Det betyr at bedriften kan forholde seg til samme rådgiver som før.

Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet og er Norges tredje største private livselskap. Nordea Liv ser frem til å tilby pensjonskundene et bredere tilbud og bygge videre på Frendes gode arbeid innenfor pensjon. Sammen med Frende og de 15 solide eierbankene i frendefamilien skal Nordea Liv forsterke og forbedre kundetilbudet til eksisterende og nye kunder. At pensjonsporteføljen overdras til Nordea Liv betyr at pensjonsforvaltningen på sikt overtas av dem.

Attraktive pensjonsløsninger

Nordea Liv og Frende har samme oppfatning av hva som skal til for å lykkes med å skape attraktive løsninger for bedrifts- og privatkunder innen pensjons- og spareområdet, og ser frem til å presentere nye og attraktive tilbud for dere fremover.

Avtalen gjelder pensjonsprodukter, og har ingen innvirkning på skadeforsikringsproduktene eller øvrige produkter banken formidler for Frende.

Vi forventer at oppkjøpet er sluttført i løpet av fjerde kvartal 2020, og vi holder dere orientert om veien videre.

Ønsker du mer informasjon om pensjon for bedriftskunder hos oss? Ta kontakt med din faste bedriftsrådgiver i banken, eller med senior bedriftsrådgiver i Frende, Stig Aadnevik.

 

Kontaktinformasjon:

Stig Aadnevik, Frende Forsikring
Tlf 47634086 | e-post: 
stig.martin.aadnevik@frende.no

Av: Eivind Håverstad Sparebanken Sør
Blogg:
Ikke bare bank