Hvorfor bør du skrive testament?

  •  

Enten du har barn eller ikke, er gift, samboer eller enslig, så er det fornuftig å skrive et testament.

Lurer du på hva som skjer med det du eier når du dør? Og ønsker du å fordele arven etter deg på en annen måte enn slik det er bestemt i arveloven? Da bør du skrive testament.  

Et testament er et dokument som sier hva som skal skje med eiendelene dine når du dør.

Her har vi tatt utgangspunkt i ulike familiekonstellasjoner for å vise hvordan arven din fordeles, og når du burde skrive testament.  

Ektefeller uten barn

Mange ektefeller uten barn tenker at dersom den ene dør, så arver den andre ektefellen automatisk alt den andre etterlater seg. Slik er det ikke.

Etter arveloven arver den gjenlevende ektefellen kun halvparten av det den andre etterlater seg. Den andre halvparten vil gå til slektsarvinger, som foreldre, søsken, nieser eller nevøer.

Men, denne halvparten, som etter arveloven ikke går til gjenlevende ektefelle, kan også testamenteres bort, til for eksempel ektefellen.

Ektefeller med barn

Dersom den ene ektefellen dør og det ikke er laget et testament, vil den gjenlevende ektefellen arve ¼. Men, her er det et unntak om minstearv.

Minstearven utgjør fire ganger grunnbeløpet i folketrygden (4G), som per i dag utgjør 445 908 kroner. Det vil si at dersom ¼ er mindre enn dette beløpet, så vil ektefellen arve 4G. Resten av arven vil gå til barna, dersom du ikke har testament.

Har du barn, må du også forholde deg til pliktdelsarven, som sier at 2/3 av det du etterlater deg skal gå til barna. Men, dette kan etter lov begrenses oppad til 15G (ca 1 670 000 kroner) per barn. Resterende utover dette kan testamenteres bort.

Les om hvorfor samboerne Frida (21) og Sander (22) mener at det er viktig med samboeravtale og testament.

Frida og Sander skriver samboeravtale

Samboere uten barn

Samboere uten barn arver ikke av hverandre, med mindre de har testament. Da kan du som gjenlevende samboer komme i en situasjon der du ikke har mulighet til å sitte igjen med bolig, og der familien til avdøde arver alt.

Så lenge du ikke er gift eller har barn, står du fritt til å bestemme hva som skal skje med arven din og om du for eksempel ønsker å testamentere deler eller hele arven til gjenlevende samboer.

Samboere med barn

Dersom dere har felles barn, arver samboeren fire ganger grunnbeløpet i folketrygden, som per i dag utgjør 445 908 kroner. Resterende vil gå til barna. Forskjellen fra ektefeller er at minstearven ikke er ¼, men du arver 4G, uavhengig av hvor stort boet er.  

Hvordan skrive testament? 

Et testament skrives av en testator, og må være skriftlig. I tillegg må det være to vitner som bekrefter at du er ved sans og samling når testamentet skrives. Vitnene kan ikke være arvinger eller i nær slekt.

Det er også viktig med presise og tydelige formuleringer, slik at testamentet er lett å forstå.

Når du skal skrive testament, kan det være lurt å ta kontakt med en advokat som kan hjelpe deg.

Vil du vite mer?

Sjekk ut rådene fra privatøkonom Kenneth Sjåvåg fra Sparebanken Sør og advokat Helle Cecilie Lineikro fra Advokatfirma Tofte.

Av: Anine Bentsen Tidligere trainee i marked og kommunikasjonsavdelingen
Blogg:
Ikke bare bank