Forskudd på arv - Lag avtale

  •  

FORSKUDD PÅ ARV: Hvis ett av barna får hytta som forskudd på arven, hvordan påvirkes det endelige arveoppgjøret?

Arveoppgjør har ført til mange familiekrangler gjennom tidene.
God kommunikasjon kan dempe konfliktene.

Arveavgiften er borte, men temaet arv er fortsatt vanskelig for mange.

Ikke minst ser vi dette i tilfeller der foreldre med flere barn ønsker å gi forskudd på arv til ett av barna.

Barn får hytta

Et klassisk eksempel er når foreldre overdrar hytta til et av barna til en pris med gaveelement.

Konkret eksempel: Hytte med markedsverdi 3 millioner kroner selges til sønnen for 2 millioner – kanskje fordi han ikke har råd til mer her og nå. Den siste millionen gis derfor som forskudd på arv. Andre søsken skal få tilsvarende i forbindelse med skifte etter foreldrenes død.

Dette bør jo være greit, eller hva? 

Ikke automatisk avkortning

La oss starte med bestemmelsen i arvelovens § 38 som sier (litt forkortet):

«Har arvelataren gitt ein livsarving ei monaleg gåve utan at dei andre livsarvingane har fått tilsvarande verdiar, skal gåva avkortast i arven til mottakaren som forskot dersom arvelataren har fastsett det eller det blir godtgjort at avkorting vil vere i samsvar med føresetnadene til arvelataren».

Det sentrale er det som står etter komma, nemlig at gaven skal avkortes i fremtidig arv dersom giveren har bestemt det – eller det kan stadfestes at det var meningen.

Det betyr at gaver til fremtidige arvinger ikke automatisk går til fradrag i fremtidig arv.

Skaper konflikter

Dette har slått ned som en bombe i mangt et arveoppgjør, og vi kan forstå at søsken som fra før var litt misunnelige på grunn av hytta i seg selv, kan bli en smule bitre når de opplever at broren har fått en gedigen gavepakke på toppen.

Men hvis far og mor hadde vært så forutseende at de hadde satt opp et gavebrev som viste at gaven skulle føre til tilsvarende mindre arv, da måtte vel alt være fryd og gammen?

Hør hva lovens § 40 sier (forkortet):

«Når det blir gjort avkorting, skal verdien av forskottet då det vart gitt, leggjast til grunn, dersom dette ikkje ville vere openbert urimeleg».

Så kan søsknene hevde at det er urimelig at gavemillionen fortsetter å være én million også i det endelige oppgjøret, men hvis det ikke er klima for å ordne dette i minnelighet, blir det hele fort «advokatmat», som det heter.

Klare budskap

Hva er så budskapet i dette innlegget?

Det er faktisk to ting. For det første; det er viktig å være føre var og gi ordentlig beskjed i slike tilfeller. Det være seg i et gavebrev, i et testament eller i et muntlig, felles budskap til alle som er berørt. Hvis barna har motstridende interesser, må foreldrene skjære gjennom.

For det andre; oppsøk profesjonell hjelp hvis dere aner at arveoppgjøret eller forskuddet på arv kan føre til konflikter i familien. En advokat kan ofte bidra til å dempe støynivået, med juridisk kompetanse og et objektivt perspektiv på situasjonen.

 

Les også blogginnlegget "Hva får jeg i pensjon?"

Av: Johan Songe Pensjonsekspert og nå pensjonist
Blogg:
Ikke bare bank