Forskudd på arv eller en gave?

  •  

Mange godt voksne mennesker vurderer å gi verdier til barna sine mens de selv lever. Som giver bør du tenke igjennom om du skal gi forskudd på arv eller en ren gave.

Tydelighet gir mindre konflikter

Historien har vist at når det kommer til arv kan det lett bli konflikt i familien. Om noen opplever urettferdighet i en slik prosess blir lett konflikten et faktum.

Foreldre flest ønsker selvsagt ikke at det skal krangles om verdiene de etterlater seg, og derfor er det smart å være tydelig.

I levende live er utgangspunktet at du kan gi hva du vil til hvem du vil, selv om det ikke nødvendigvis gir god stemning innad i familien.

Tenk deg at dere har to barn, Ola og Kari. I forbindelse med at Kari ønsker seg inn på boligmarkedet trenger hun økonomisk bistand og dere velger å hjelpe henne med 500 000 kroner til egenkapital til boligkjøpet.

Ønsker dere at dette skal være en gave trenger dere ikke foreta dere noe. Ønsker dere derimot at dette skal være forskudd på arv og dermed trekkes fra på Karis del når hun og Ola skal fordele arven etter dere? Da må dere ha bestemt det, og i tillegg må det kunne stadfestes.

For å sikre dette med stadfestelse er det smart å sette opp et dokument eller eventuelt et testament som tydelig viser at gaven skal gi tilsvarende mindre arv når den tid kommer. I tillegg er det lurt å snakke sammen som familie slik at meningen og intensjonen kommer klart frem for alle involverte.

Husk også:

Ved forskudd på arv er det også verdt å merke seg at det ikke automatisk justeres for prisstigning.

Om Kari har fått kroner 500 000 som forskudd på arv i år 2000 vil dette også utgjøre kroner 500 000 i fratrekk når boet skal gjøres opp i 2023.

Arveloven har ingen bestemmelser om justering av pengeverdien. For at et forskuddsbeløp skal inflasjonsjusteres må dette også settes opp i et dokument.

Sjekk hva 100 000 kroner fra år 2000 er verdt i dag!

Bruk advokat ved behov

De fleste foreldre ønsker at barna totalt sett skal få like mye i verdier. Mange ville nok løst eksempelet over med å gi tilsvarende gave til Ola sin etablering. Alternativt satt opp et gavebrev som viser at pengene til Kari kommer til fradrag i hennes fremtidige arv.

Aner dere at arveoppgjøret eller forskuddet på arv kan føre til konflikter i familien så kan det være smart å bruke en advokat. En advokat kan ofte bidra til å dempe støynivået, med juridisk kompetanse og et objektivt perspektiv på situasjonen.

Penger og verdier er fint å ha, samtidig kan krangel om dette skape splittelse i en hel familie. Trå derfor varsomt og vær tydelig!

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank