Boligprisene øker, renta holder seg lav

  •  

Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør, og Øyvind Aasen, administrerende direktør i Sørmegleren, deler sine tanker om boligmarkedet i landsdelen.

Koronapandemien til tross, det er fortsatt høy aktivitet i boligmarkedet i landsdelen og renta vil holde seg lav også i 2021.

Tiltakene mot koronapandemien har skapt store bevegelser i boligmarkedet i landsdelen vår. Det merkes spesielt godt ved at folk kjøper fritidsboliger i større grad enn tidligere.

– Mange vil ha hytter når de ikke kan reise utenlands, og fritidsboligmarkedet har vokst til historiske nivåer, både på fjellet og ved sjøen, sier Øyvind Aasen, administrerende direktør i Sørmegleren.

Nyboligsalget bremset opp i mars 2020, men tok seg opp igjen i løpet av høsten. I Agder ble det solgt 12 prosent flere boliger i 2020 enn i 2019 med en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 31 670 kroner. Snittprisen for landet er 44 757 kroner.

– Med andre ord var 2020 et «all time high- år», og vi har nedjustert prognosene for 2021. Disse er likevel godt over årene før 2020, sier Aasen.

Geir Bergskaug og Øyvind Aasen, foto

Lav grense kan gi deg restskatt, les hva du bør gjøre for å unngå det

Boligprisene fortsetter å øke

I fjor var boligprisveksten i landsdelen på mellom seks og syv prosent, og Aasen tror den vil være litt lavere i 2021.

– Jeg tipper Kristiansand vil ligge på nivå med Stavanger, det vil si rundt 4-5 prosent, og noe lavere i øvrige byer i Agder, sier han.

Administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug, mener at mye tyder på at boligmarkedet vil stabilisere seg mot slutten av året.

– Kombinasjonen av renteheving og gradvis bedre balanse i tilbud og etterspørsel kan gi et mer normalisert marked i 2022, sier han.

Svak norsk krone, hva betyr det? 

Lav rente ut året

Koronapandemien har medført et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, men rekordlav rente og statlige støttetiltak gjør at det har gått bedre enn mange spådde. Norges Banks prognose for styringsrenten innebærer at renten skal holde seg på dagens nivå i minst ett år fremover.

Selv om utrullingen av vaksinen vil kunne gi en oppgang i den økonomiske aktiviteten, så vil det likevel ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivået fra før pandemien, mener Bergskaug.

– Jo lengre tid gjeninnhentingen tar, desto lengre vil rentenivået bli liggende på dagens lave nivå. Eller sagt på en annen måte: renten vil ikke øke før veksten i norsk økonomi er tilbake på 2019-nivå, sier han.

 

Av: Siril Reyes Aartun Marked- og kommunikasjonsrådgiver for bedriftsmarked
Blogg:
Ikke bare bank