BSU - den viktige egenkapitalen

  •  

BSU er inngangsporten til boligmarkedet for mange i dag.

I Norge er det en svimlende høy andel av befolkningen som eier sin egen bolig. Å komme seg inn i boligmarkedet er likevel ikke noen enkel sak.

Sammenlignet med resten av Europa, er vi litt eiesyke her på berget. De fleste nordmenn eier boligen de bor i, mens i våre naboland og ellers i Europa er det mye mer vanlig å leie bolig.

I rollen som privatøkonom i Sparebanken Sør er jeg så heldig at jeg fra tid til annen får lov til å komme på skolebesøk på ungdomsskoler og videregående skoler for å snakke om privatøkonomi, hvor BSU selvsagt er et tema vi må innom.

Når jeg spør elevene om de har tenkt å kjøpe egen bolig en gang i fremtiden kommer de aller fleste hendene i været. Det virker nesten som det oppleves som en menneskerett å eie sin egen bolig, noe det jo ikke er.

Etter flere tiår med solid verdistigning på boliger her til lands er det blitt en ganske høy økonomisk terskel for å komme seg inn på boligmarkedet. Samtidig har kravet til egenkapital økt. Mens det tidligere i mange tilfeller gikk an å låne 100 % av kjøpesum (kanskje til om med til omkostningene) stilles det nå krav til minimum 15 % egenkapital ved boligkjøp. Uten økonomisk hjelp fra foreldre og/eller besteforeldre betyr dette at unge må ha spart opp ganske betydelige beløp for å kunne få kjøpt sin egen bolig.

Vil du kjøpe en bolig til 2 millioner kroner betyr det at du må ha klart å spare opp ikke mindre enn 300 000 kr som du kan putte i boligprosjektet selv.

BSU har vært et godt og viktig spareprodukt for unge mennesker siden innføringen i 1992, men det har trolig aldri vært så viktig som det det er i dag. Dette ikke minst på grunn av det skjerpede egenkapitalkravet.

Her er regler for BSU-sparing i 2024

  • Du kan spare inntil 27 500 kroner årlig i boligsparing for ungdom.
  • Du kan totalt spare 300 000 kroner på kontoen.
  • Du kan spare til og med det året du fyller 33 år.
  • Du får skattefradrag på 10 prosent av årlig innbetalt sparebeløp på BSU.
  • Du får ikke skattefradrag dersom du helt eller delvis eier en bolig.
  • Pengene du har spart opp må brukes til bolig, enten kjøpe, påkoste eller vedlikeholde boligen - eller betale boliglån. Hvis du ikke bruker pengene på bolig, må du tilbakebetale skattefradraget du har fått.
  • Du kan ta ut de pengene du har satt inn samme år.
  • Når du avslutter BSU-kontoen din, kan du ikke opprette ny BSU-konto senere.

I tillegg til nevnte punkter er en ikke ubetydelig faktor at du gjennom BSU får bankens desidert beste innskuddsrente på 6,50 %. I dagens rentemarked er det ikke unormalt at bankene tilbyr en BSU rente som ligger 2 % høyere enn renten på en vanlig sparekonto!

Vær likevel ikke helt ukritisk til når du starter BSU-sparing.

For å få full uttelling for skattefordelen må man tjene nok til å måtte betale 5000 kr i skatt. 

I tillegg til at BSU er et godt produkt for sparing til bolig gir det også unge mennesker en gyllen anledning til å venne seg til gode sparevaner. Har du spart i BSU er det stor sannsynlighet for at du fortsetter å spare til andre ting når du har avsluttet BSU-kontoen eller blitt for gammel til å spare inn i ordningen.

Så derfor: er du mellom 13 og 34 og i tillegg betaler mer enn 5000 kr i skatt, da bør du med stor sannsynlighet skaffe deg en BSU-konto.

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank