Svindlere går etter flyktninger

  •  

Elena Lunde er sikkerhetskonsulent i Sparebanken Sør, og lærer flyktninger å bli varsomme for svindelforsøk.

Svindel er et økende problem i samfunnet, og ofte blir de mest sårbare rammet først. Elena Lunde er sikkerhetkonsulent i Sparebanken Sør og holdt nylig et foredrag om svindel for ukrainske flyktninger i Grimstad.

— Selv om temaet ikke er så hyggelig, ser vi hvor viktig det er. Og det blir veldig fort relevant, sier Elena.

— Jeg er fra Moldova og har russisk som morsmål. Jeg håper og tror det gir en god opplevelse for flyktingene som kommer hit å bli møtt på sitt eget språk.

Flere har allerede blitt utsatt for svindel da Elena holdt foredraget. SMS, finn.no, Facebook og andre plattformer blir ofte brukt. Flyktninger møter et nytt språk, nye teknologier og et annerledes samfunn. Det er en sårbar gruppe som svindlerne sikter seg inn mot.

— Jeg synes det er fint å kunne bidra for å gjøre samfunnet vårt litt mer imøtekommende. Og det er bra at banken ber meg bruke tid på dette og ser på det som en verdifull oppgave. Når jeg snakker russisk og jobber med sikkerhet, ble det en god mulighet til å gi viktig hjelp og veiledning til alle de nye utfordringene de møter. Mange sier at det er hyggelig å høre språket sitt igjen, og er glade for å bli sett.

Elena Lunde sitter i sofa

Blogg:
Ikke bare bank