Sikkerhet under koronakrisen

  •  

Koronakrisen førte til en global og unison holdning om å være på vakt over digitale trusler i en kaotisk og uoversiktlig situasjon.

10 uker etter at koronakrisen inntraff Norge, har det vært mindre korona-relatert svindel blant våre kunder enn først fryktet. Her er hovedårsakene.

Når koronakrisen traff Norge med full kraft den 12. mars var mange – blant annet undertegnede – ute for å varsle om de mulige sikkerhetsutfordringene som vi fryktet ville komme. Det var en global og unison holdning om at vi måtte være på vakt over både virus og digitale trusler i en kaotisk og uoversiktlig situasjon.

Når vi gjør opp status etter de første 10 ukene ser vi at det har vært mindre korona-relatert svindel blant våre kunder enn vi fryktet.

Tre hovedårsaker til mindre svindel enn fryktet

  1. Våre kunder har vært våkne og bevisste når de har fått mistenkelige henvendelser
  2. Vi og våre samarbeidspartnere har beholdt bemanningen gjennom perioden og hatt fokus på trusselsituasjonen – og på den måten stanset mange svindelforsøk
  3. Svindlerne har ikke utnyttet situasjonen i så stor grad som vi fryktet. Årsakene til dette kan være flere, men de har også blitt hindret av myndighetenes restriksjoner på reise og annen aktivitet som de er avhengige av for å få ut pengene som svindles

Selv om vi i Sparebanken Sør opplever at den generelle trusselsituasjon i den siste perioden har vært god – så har de mer organiserte kriminelle miljøene i Europa vært aktive. Det europeiske politisamarbeidet Europol rapporterer om en rekke store svindelsaker de har avdekket, eksemplifisert av denne  saken hvor det er forsøkt å selge ansiktsmasker og ikke levere varene.

Når det er sagt ser vi fortsatt «vellykket» (les: gjennomført) svindel blant våre kunder hver eneste uke, og mange flere svindelforsøk stanses av våre samarbeidspartnere og leverandører. Vi har tidligere vært ute med mange tips til våre kunder i både privatsegmentet og bedriftsmarkedet.

Vi ser nå lite smitte i vår landsdel og vi håper det fortsetter slik! Uansett vil Sparebanken Sør være her for kundene våre.

Foto av Åsmund Myklevoll, ansvarlig digital sikkerhet
Av: Åsmund Myklevoll Ansvarlig digital sikkerhet
Blogg:
Ikke bare bank