Unge kunstnertalenter på Sørlandet

  •  

Fire talentfulle kunstnere er nominert til Sparebanken Sør Kunstnerpris 2014. Dette bildet er et av verkene til Jonas Ib F.H. Jensen.

Sparebanken Sør Kunstnerpris deles ut for femte gang til en ung, lovende kunstner fra landsdelen.

Fredag 14. mars åpner utstillingen «Sparebanken Sør Kunstnerpris 2014» ved Sørlandets kunstmuseum. Frem til slutten av april vil verkene til fire talentfulle kunstnere stilles ut i kunstmuseet. Det er gratis inngang.

Selve prisen deles ut 3. april. Da deles det også ut en egen publikumspris.

Vi ønsker å bidra til vekst og utvikling i landsdelen, og det gjør vi blant annet gjennom å støtte opp om kulturelle aktiviteter. Et levende kunst- og kulturmiljø er viktig både for enkeltmennesker og for lokalsamfunnet for øvrig.

Det er utrolig mye talent og kreativitet på den yngre kunstscenen i regionen vår. Og gjennom prisen ønsker vi å løfte frem og inspirere unge, lokale kunstnere.

I år er følgende talenter nominert til kunstnerprisen:

Mirjam Raen Thomassen

Mirjam Raen Thomassen er oppvokst i Lillesand. Hun er interessert i hvordan mennesker leser og forstår verden de har rundt seg, og hva som skal til for at noe blir leselig. I sine arbeider tar Raen Thomassen utgangspunkt i materialenes iboende egenskaper, og hvordan de kan endre karakter i ulike kontekster.

Hun arbeider ofte med tekst, ord og bokstaver, men det kan like gjerne være andre materialer som betong, tekstil, snø, fotografi, eller ulike objekter.

Bildet nedenfor viser et av Raen Thomassens verker.

Mirjam Raen Thomassen, Window of Opportunity, 2012.

Jonas Ib F.H. Jensen

Jonas Ib F.H. Jensen er fra Kristiansand, og har en bred og sammensatt kunstnerisk praksis. I de senere årene har han jobbet mye med skulpturelle installasjoner, der fotografi gjerne har vært et delelement. Han tar også ofte i bruk mekanikk og elektronikk for å sette ulike elementer i installasjonene i bevegelse.

Bildet nedenfor viser et av F.H. Jensens verker.

Lasse Årikstad

Kristiansanderen Lasse Årikstad har en bred kunstnerisk praksis som favner om flere ulike uttrykk og teknikker. Han arbeider både med skulptur, maleri, installasjon, tegning og collage.

Årikstad bruker ofte allerede eksisterende objekter i arbeidene – som små skulpturbyster, bærestropper, pappkasser eller et par badebukser, og han benytter seg også av eksisterende billedmateriale i sine collager.

Bildet nedenfor viser et av Årikstads verker.

 

Ellinor Aurora Aasgaard/ Aurora Sander

Ellinor Aurora Aasgaard har de senere årene arbeidet sammen med kunstneren Bror Sander Berg Størseth som duoen Aurora Sander. Det er også et prosjekt laget av denne duoen som stilles ut under Sparebanken Sør Kunstnerpris. Aurora Sander arbeider primært med skulptur og større installasjoner. Installasjonene bygges opp som scener bestående av forskjellige rekvisittliknende objekter.

Ellinor Aurora Aasgaard er fra Kristiansand.

Bildet nedenfor viser et av Aurora Sanders verker.

 

Prisen

Vinneren av Sparebanken Sør Kunstnerpris 2014 får en premie på 150 000 kroner. Noe som skal gi den unge kunstneren anledning til å kunne konsentrere seg om å produsere og utvikle nye arbeider.

Det er en jury, bestående av representanter fra Sørlandets Kunstmuseum, Sparebanken Sør, samt et eksternt jurymedlem hentet fra landets kunstfaglige miljø, som kårer vinnren.

Publikumspris

I år er første gang det presenteres verker fra alle de nominerte i en egen kunstutstilling på museet.

På utstillingen får du ikke bare mulighet til å se arbeider av de nominerte kunstnerne, men du inviteres også til å mene noe om det som presenteres. Ved å benytte en egen stemmeseddel, som du finner i utstillingens folder, kan du stemme på det bidraget du liker best. Stemmeseddelen leveres i museets resepsjon.

Det er også mulighet å avgi sin stemme via museets Facebook side. (Fra 14. mars)

Den kunstneren som mottar flest publikumsstemmer frem til 25. mars vinner en publikumspris på 15 000 kroner – også denne er finansiert av Sparebanken Sør.

Bli med og stem på din favoritt!

Åpning ved direktør Lars Grambye ved SKMU
Tid: Fredag 14. mars kl. 12.00
Sted: SKMU Sørlandets Kunstmuseum

Vi ønsker alle velkommen til en spennende utstilling.

Rita Torvik
Markedsrådgiver i Sparebanken Sør

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank