Sparebanken Sør klare for Bærekraftsfestivalen

  •  

3. til 5. juni arrangeres Bærekraftsfestivalen i Kristiansand.

3. til 5. juni arrangeres Bærekraftsfestivalen for første gang i Agder, og Sparebanken Sør er stolt hovedpartner! Få med deg foredrag, musikalske innslag og sosiale sammenkomster om bærekraft og innovasjon.

Ønsker å gjøre Kristiansand til Norges ledende by innen bærekraft

Menneskene bak festivalen er eventgründer Emma Lunden, innovatør Bjørn Mong og bærekrafts-gründeren Øyvind Egaas Stenberg. Målet deres er blant annet å øke folks kunnskap om bærekraft, få til et bra samarbeid mellom næringsliv og kulturer, samt jobbe for at Kristiansand blir Norges fremste by innen bærekraft.

Sammen har de jobbet frem programmet bestående av fem spennende arrangementer i Kristiansand. Det er Sustainaton, Bærekraftskonserten, Bærekraftsvandringen, Bærekraftskonferansen og Bærekraftsmiddagen.

 – Bærekraftsfestivalen blir en arena for kompetanseheving innenfor svært viktige temaer, og vi er veldig stolte over samarbeidet.

Rolf H. Søraker, direktør Konsernstab

Stolt samarbeidspartner

Sparebanken Sør er hovedpartner og skal også delta på Bærekraftsvandringen, Walk for Water. Bærekraftsvandringen vil fokusere på et av FN sine bærekraftsmål. I 2020 belyses mål nr. 6, om rent vann og gode sanitærforhold.

- Sparebanken Sør ønsker å bidra til å skape positive aktiviteter i lokalsamfunnene vi er en del av. Bærekraftsfestivalen blir en arena for kompetanseheving innenfor svært viktige temaer og vi er veldig stolte over samarbeidet, sier Rolf H. Søraker, direktør Konsernstab i Sparebanken Sør.

Foto av Rolf Søraker og festivalgründeren til Bærekraftfestivalen

Rolf H. Søraker fra Sparebanken Sør og festivalgrunder Emma Lunden ser frem til Bærekraftfestivalen.

Foto av Ingvil Oda Kjørholt, ansvarlig for Nytt og nyttig i Sparebanken Sør
Av: Ingvil Oda Kjørholt Digital markedsfører
Blogg:
Ikke bare bank