Sikre økonomien som samboere

 •  

I det daglige er det lite forskjell på å være gift eller samboer. Men når samboerskapet tar slutt kan det få store konsekvenser.

Er du samboer? 

Da er det noen viktige avtaler dere bør skrive. Helst så fort som mulig.

La oss først av alt være enige om at det å bo sammen med noen kan være veldig hyggelig. Dette enten det er som samboere eller som såkalte rette ektefolk. Mange vil nok mene at forskjellen på å være gift eller samboer er meget beskjeden i det daglige. Det er imidlertid en del praktiske forskjeller når det kommer til det rent økonomiske.

Her ønsker vi å sette fokus på økonomiske konsekvenser ved opphør av samboerskap. Det er jo en gang slik at alle samboerskap tar slutt en gang, enten ved at partene velger å gå hver til sitt, eller at den ene dør.

Når man flytter sammen som samboere gjøres dette gjerne i en periode hvor romantikken blomstrer og det virker helt fjernt at kjærligheten noen gang kan ta slutt.

Her er det likevel smart å se på statistikken (folk går stadig fra hverandre!) og gjøre noen grep.

Samboeravtale

Har dere barn, felles verdier eller felles økonomi vil det være hensiktsmessig å sette opp en samboeravtale. Formålet med en slik avtale er å sørge for at man får ryddige økonomiske forhold både så lenge samboerforholdet består, og ved et eventuelt brudd.

Her er noen nyttige punkter til en samboeravtale:

Forhold under samlivet:

 • Sett opp oversikt over alt dere eier hver for dere og sammen
 • Avtal eierbrøk på eiendeler dere anskaffer i samboertiden
 • Skal det opprettes en felles regningskonto
 • Avtal dekning av utgifter i samboertiden
 • Ta stilling til hvilke forsikringer dere har/bør ha
 • Økonomiske forhold endrer seg over tid og samboeravtalen bør revideres jevnlig

Forhold rundt evt brudd:

 • Beskriv hva som er en samboers eneeie som skal holdes utenfor fordeling
 • Avtal også hvordan verdifulle eiendeler skal verdisettes
 • Avtal hvem som skal løse ut hvem, om mulig
 • Avtal hva som skal skje med eventuelle begunstigelser på forsikringsavtaler
 • Sett opp en frist for enighet om fordelingen etter bruddet for at ikke hver av partene kan kreve eiendelen solgt
 • Avtal hvordan evt uenighet om forståelsen av avtalen skal løses.

Det kan virke ganske omfattende å sette opp en samboeravtale, men fortvil ikke, det finnes mange forslag til slike avtaler fra seriøse aktører på nettet.

Avtalen bør inngås skriftlig med begge parters underskrift og den bør også opprettes i to eksemplarer slik at hver samboer har sitt eksemplar. Det kan også være praktisk med en tredjepart, men det er ikke et krav.

Når den ene dør

Om samboerskapet skulle opphøre ved at den ene dør, så er det å merke seg at samboeres arverett er beskjeden. Har man felles barn arver man 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden som per i dag vil utgjøre 374 536 kroner. Har man ikke felles barn arver man ingenting.

Et eksempel på kjedelig utfall kan være: Per og Kari er samboere uten barn og kjøpte bolig for kr 2 millioner i Oslo i 2007. De finansierte dette med 100 000 kr hver i egenkapital og lånte begge 900 000 kr hver. Hver av dem eier 50 % av boligen. I 2017 mister Per livet i en bilulykke og Kari sitter alene tilbake. Boligen er nå verdt 4 millioner og hver av dem har nedbetalt sitt boliglån til kr 500 000. Per etterlater seg da en boligformue på 2 millioner brutto, 1,5 millioner netto (fratrukket gjeld). Denne verdien er det foreldrene til Per som arver! Så er spørsmålet om Kari har penger eller betjeningsevne til å betale ut denne arven uten å måtte selge boligen.

Gjennom livsforsikring kan du kjøpe deg en såkalt dødsrisikodekning som gjør at en ønsket sum utbetales til den du begunstiger om du skulle falle fra! For samboere kan det for eksempel bety at gjenlevende fortsatt har økonomisk ryggrad til å sitte med boligen.

Testament

For samboere kan det være veldig smart å sette opp et gjensidig testament som sikrer lengstlevende økonomisk. Har man ikke livsarvinger (barn eller barnebarn) vil man kunne testamentere alt til sin samboer. Har man derimot livsarvinger vil man kunne testamentere alt utover 2/3 av formuen til sin samboer.

Det er visse formkrav til et testament som for eksempel skriftlighet, 2 vitner, testator må være ved sans og samling osv. Det kan være vel anvendte kroner å koste på seg litt advokathjelp for å få satt opp dette på en ordentlig måte.

Det er ikke bankens intensjon å være noen form for Kirsten Giftekniv, men vi oppfordrer samboere til å være bevisst forskjellene på ekteskap og samboerskap sett gjennom økonomiske briller.

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank