Det du trenger å vite om feriepenger

  •  

Feriepengene kan gi litt mer romslig økonomi i sommermånedene.

I juni får de fleste utbetalt feriepenger fra sin arbeidsgiver, i stedet for vanlig lønn.

Feriepengene skal minimum utgjøre 10,2 % av feriepengegrunnlaget, og feriepengegrunnlaget er lønn fratrukket for eksempel reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret og andel av nettoutbytte.

Feriepengegrunnlaget finner du på sammenstillingen (tidligere lønns- og trekkoppgaven) som du får av arbeidsgiver i januar.

For personer over 60 år skal feriepengene utgjøre minimum 12,5 % av grunnlaget.

Hvis arbeidsplassen din er bundet av en tariffavtale som gir fem ferieuker, er imidlertid den ordinære satsen 12 prosent. Da er satsen 14,3 prosent for arbeidstakere over 60 år.

Trekk for ferieuker

Feriepengene skal være erstatning for at du ikke får lønn når du er på ferie. Skal du ta ut fem uker ferie i løpet av året, trekkes du dermed lønn for fem uker. Altså mer enn én månedslønn.

Det betyr at du som regel ikke får utbetalt hele beløpet som står oppført som «feriepenger til utbetaling» på lønnslippen.

Det kan være forvirrende, men regnestykket er ganske enkelt:

Månedslønn for juni
Pluss feriepenger
Minus lønn for antall uker ferie

Feriepenger og skatt

Det trekkes ikke skatt av feriepengene, men det betyr ikke at feriepenger ikke er skattepliktige. Du betaler noe mer skatt resten av året for å kompensere for at feriepengene utbetales uten forskuddstrekk.

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank