Aksjesparekonto i Sparebanken Sør

  •  

Aksjesparekonto gjør kjøp og salg av aksjer og aksjefond enklere og bedre for privatpersoner.

Som kunde i Sparebanken Sør kan du etablere aksjesparekonto.

Aksjesparekonto gir skattefordeler ved kjøp og salg av aksjer og aksjefond.

Kunder i Sparebanken Sør kan opprette aksjesparekonto, via nettbanken.

Fordeler med å velge aksjesparekonto hos oss

  • Du får samlet aksjer og aksjefond i én konto.
  • Du kan enkelt kjøpe og selge aksjer og fond i nettbanken din.
  • Hos oss får du tilgang til et stort utvalg av fond fra DNB, Skagen, Holberg, Odin og Eika.
  • God og oversiktlig fondsportal.
  • Års- og halvårsrapporter på fond kommer samlet og fra banken
  • Aksjer og fond i aksjesparekontoen kan selges uten at gevinsten skattlegges. Gevinsten skattlegges først ved uttak fra kontoen.
  • Pengene du har kjøpt aksjer for (innskuddet) kan tas ut av aksjesparekontoen uten beskatning.

Har du kjøpt aksjer andre steder enn i Sparebanken Sør, kan du enkelt bli aksjehandelskunde hos oss i dag. Du vil da kunne flytte aksjene dine inn på aksjesparekontoen din i Sparebanken Sør.

Les mer om aksjesparekonto

Ut 2019 vil du, i en overgangsordning, kunne flytte din eksisterende beholdning av aksjer og aksjefond over til aksjesparekontoen uten at dette utløser skatt. Dette er spesielt gunstig for deg som har aksjer eller aksjefond med gevinst, og som du ønsker å bytte ut med andre aksjer eller fond.

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank