Jan-Inge Wågestad

IT-utvikling og applikasjonsforvaltning
Blogg:
Ikke bare bank