Tine og Roy oppfyller drømmer

  •  

– Jeg lovet meg selv at jeg aldri skulle jobbe i bank. Så forstod jeg at det handler om å jobbe med mennesker og om å oppfylle drømmer. Jeg har aldri sett meg tilbake.

Roy Møll fra Holum er banksjef i Sparebanken Sør i Mandal. Selv om dagene ofte handler om lån, renter og aksjefond, er det samfunnsengasjementet som gir den ekstra energien.

– Vi er den mest engasjerte banken i lokalmiljøet. Når vi deler ut gaver, så bidrar vi til at mange får gode opplevelser der de bor. Det er viktig for meg at vi bruker vår kompetanse og våre midler til å realisere små og store drømmer.

Omsorg for lokalsamfunnet

I følge Roy er det noe spesielt med å jobbe i en sparebank, og han tror mange av kollegaene kjenner at omsorgen for lokalsamfunnet er en meningsfull del av jobben.

– Jeg tror det betyr mye å få lov til å bidra med mer enn banktjenester. Så skal vi ikke glemme at det vi for eksempel gjør for bedriftskundene våre, også handler om å bygge lokalsamfunn – og når et ungt par får sitt første boliglån, så er det også en måte å oppfylle drømmer på.

Hvert år deler gjengen i Mandal ut gaver til små og store aktiviteter i nærmiljøet. Han trekker frem renoveringen av lysthuset på Risøbank, bygging av et nytt treningshus i Marnardal og den gamle smia på Herstøl på Vigeland, som eksempler på hvordan gaver fra banken har betydd mye i året som gikk.

– I tillegg har vi selvsagt en rekke sponsoravtaler med lag og foreninger. Det er blant annet viktig for at idrett og andre fritidsaktiviteter skal være en møteplass for alle barn og unge, uten at privatøkonomi skal stå i veien.

5000 kroner til teambuilding

Litt lenger øst sitter finansiell rådgiver Tine Stange på bankens nyeste kontor i Sandefjord. Som Larvik-spiller og tidligere landslagsspiller i håndball, vet hun hvor viktig de lokale sponsorene er.

– Jeg har stått på den andre siden, og vet hvor viktig det er å bygge en tett relasjon til de vi sponser. Det gjør at de blir kjent med oss og blir gode ambassadører for banken. Runar Håndball er et godt eksempel. Når vi for eksempel er kampsponsor, så lager vi aktiviteter og liv i hallen. Det er bra for klubben, og det er bra for Sparebanken Sør, forteller Tine, som også vil bidra til å skape arenaer der barn kan møte forbildene sine og se muligheten til å få drømmer oppfylt.

Hun forteller om en veldig spesiell gavetildeling i Sandefjord.
– Jeg delte ut 5000,- til et gutter-10-lag som ville på teambuilding-tur. Det er jo ganske lite penger, men å se den gleden de fikk da jeg kom med sjekken, det var helt fantastisk. Så lite kan bety så mye. Det er gøy å være en del av dette!

Tine Stange.jpg

Fulle hus i banken

Tilbake i Mandal inviterer Roy stadig lokalbefolkningen til ulike temakvelder. Han forteller om fulle hus og stort engasjement.
– Det var litt trått i starten, men etter hvert har vi blitt flinke til å finne de temaene folk er interessert i. Nøkkelen har vært at de ansatte i banken er engasjerte, og at vi har valgt temaer som angår folk. Da opplever de at vi bryr oss om det som er viktig for dem.

Et godt eksempel er da de i høst inviterte til temakveld om fremtidsfullmakter. Pågangen var så stor at de måtte fordele det over to kvelder, og lokalavisen fulgte opp med å rydde forsida.

– 200 mennesker meldte seg på etter én e-post-invitasjon. I etterkant er det flere som har kommet og fortalt hvordan denne temakvelden har hjulpet dem i ei livskrise. Dette er også en del av samfunnsoppdraget til Sparebanken Sør, sier Roy, som igjen i vår inviterte til temamøte om fremtidsfullmakter.

Møtebooking online

Nå kan du reservere tid med kunderådgiveren din via nett- eller mobilbanken. Logg inn og se når rådgiveren din er ledig. Dersom du ikke er kunde, kan du avtale møte med en i vårt digitale team.

Gå til møtebooking med digital rådgivning

<p>– Jobben vår i forretningsutvikling er å gjøre bankopplevelsen bedre for kundene. I det ligger det at vi skal ha de beste digitale løsningene. Kundene forventer det, og de forventningene holder oss fremme i skoene, sier Gry, som drives av nettopp jakten på forbedringer.</p> <p> Jeg er utålmodig, og gir meg aldri. Motsatsen er jo at jeg mister litt energi av at ting stopper opp eller det blir mye byråkrati, så det passer meg godt å jobbe med endring og utvikling i høyt tempo og ha mange baller i lufta samtidig.</p> <h2>Kunder i verdensklasse</h2> <p><– Norge har det mest moderne banksystemet i verden, og kundene våre er i verdensklasse på å ta i bruk ny teknologi. Det er det som er konteksten når vi jobber med digitalisering i Sparebanken Sør, forklarer Gry.</p> <p>Hun er stolt av hvordan banken stadig leverer nye digitale løsninger og investerer i teknologi som driver utviklingen fremover i takt med hva kundene trenger. – Vi blir aldri helt fornøyde. Men selv om vi er litt selvkritiske, vet vi også at vi er i front på viktige områder. Det å være god på de digitale løsningene kundene bruker mest, er viktig. Da er det gøy å se at kundeundersøkelser viser at for eksempel mobilbanken er så bra.</p> <p>– Det har skjedd mye i bransjen de siste ti årene. Før var det primært mennesker med bankkompetanse hos oss. Nå rekrutterer vi blant annet prosjektledere, tjenestedesignere, teknologer og analytikere. Hos oss i forretningsutvikling blir du ikke ansatt om du ikke har teknologiforståelse.</span></p> <h2>Første bank i landet</span></h2> <p>2021 var et år med stor fart i digitaliseringen, og lansering av nye viktige tjenester. </span></p> <p>– Skal jeg trekke frem noen prosjekter fra året, så må det være de som har størst betydning for kundene våre. De som gjør det enklere, mer effektivt og mer sømløst, forklarer Gry, og peker på fem 2021-lanseringer.</span></p> <ul> <li>Spareveilederen: Enkel og selvbetjent løsning for å sette opp sparing tilpasset den enkelte.</li> <li>Selvbetjening for lån: Prosess for selvbetjent digital lånesøknad – også for opplåning.</li> <li>ID-sjekk med mobilen: Samarbeid med Vipps, der vi var første bank som lanserte løsningen.</li> <li>Nytt i mobilbanken: Egen regningsscanner, saldo i Lånekassa og snart oversikt for hele familien.</li> <li>Bedriftskundene: Bedre brukerflater og Sør Dashbord. Ny mobilbank for bedrifter kom i 2022.</li> </ul> <h2>BSU til 60-åringer</h2> <p>Avslutningsvis ber vi henne ta en titt i glasskula og fortelle hva vi har i vente for 2022.</p> <p>– Oi, det er ganske mye. Vi skal sørge for at kundene opplever oss som relevante og på ballen! Kundene skal i enda større grad oppleve at vi snakker med dem om de rette tingene til rett tid. </p> <p>En 60-åring skal for eksempel ikke få tilbud om BSU-sparing, smiler hun og legger til at det også vil komme enda flere nye og bedre digitale løsninger i 2022.</p>
Av: Eva Kvelland Direktør og blogger
Blogg:
Ikke bare bank