– Vi kvinner må legge bort frykten for å feile

  •  

Åsne Holtklimpen og Parisa Kaarampour brenner for at flere kvinner skal få øynene opp for teknologibransjen.

Teknologibransjen har lenge vært mannsdominert. Vi har diskutert betydningen av mangfold i teknologi med Parisa Kaarampour og Åsne Holtklimpen.

Parisa og Åsne er begge medlem av ODA-nettverket som er en organisasjon som fremmer mangfold og inkludering i teknologibransjen.

I en tid der digital utvikling skaper uendelige muligheter, er det fortsatt menn som dominerer utviklingsrollene, og det er en stor utfordring.

Både kvinner og menn bruker flere av de samme digitale verktøyene og tjenestene. Likevel er det en betydelig ubalanse i hvem som utvikler teknologien.

IT handler om mennesker

Det finnes en rekke yrkesmuligheter innenfor IT og teknologi som strekker seg langt forbi det flere tradisjonelt forestiller seg.

– Dette feltet krever ikke bare teknisk kompetanse, men også evnen til å forstå og samarbeide med mennesker, sier Åsne.

Det kommer som en overraskelse for flere. Både Parisa og Åsne har møtt flere kvinner som har en misoppfatning av bransjen.  

– Det er så mange som har et bilde av IT som ikke er forenlig med virkeligheten.

Parisa Kaarampour

Kvinnene har vært i kontakt med flere som tror at det å jobbe med teknologi er ensidig og ensomt.

– Å jobbe med teknologi er å hjelpe andre. Man kan være med på å utvikle spennende og viktige tjenester som kan gjøre en stor forskjell, sier Parisa.

Og det er her mangfoldsperspektivet igjen gjør seg viktig.

– Du kan gjøre så mye innenfor teknologi. Du har det rent tekniske, også har du det mer kreative feltet. Du kan skape akkurat det du vil, legger Åsne til.

Fra kode til fellesskap

– Det har ikke noe å si om du er kvinne, mann eller minoritet, sier Parisa, som til daglig jobber med IT.

ODA-nettverket startet som en plattform for å samle kvinner innenfor teknologi. Medlemmene skulle bruke nettverket som en arena til å dele erfaringer, kunnskap og nettverk. Med tiden har nettverket utvidet til å omfatte et bredere spekter av mangfoldstiltak, selv om hovedmålet fortsatt er å inspirere, motivere, og støtte kvinner i teknologibransjen.

– Vi ønsker å ha med så mange som mulig uansett nasjonalitet. Flere samlinger foregår nå også på engelsk for å inkludere så mange som mulig, legger Åsne til.

Det er stor variasjon i møtepunkter. Hver måned møtes IT-interesserte til lønningspils eller foredrag om tekniske dypdykk. Målet er å skape et nettverk for kunnskapsdeling på Sørlandet.

–  I går hadde jeg min første TechTalks og jeg er i ekstase enda, forteller Åsne engasjert.

Tekst: Ingrid Sigernes Grønstrand

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank