Et langt og godt samarbeid

  •  

Administrerende direktør i Sørlandet Boligbyggelag gjester denne episoden av Næringspodden til Sparebanken Sør.

Gjennom 75 år har Sørlandet Boligbyggelag lagt til rette for et godt bomiljø i og rundt Kristiansand. Dette har de tenkt å fortsette med, forteller Ole Fritjof, som gjester denne episoden av Næringspodden.

I denne episoden av Næringspodden snakker vi med administrerende direktør i Sørlandet Boligbyggelag, Ole Fritjof Godtfredsen, om historien bak boligutviklingen i Kristiansand. 

I stiftelsesprotokollen for Kristiansands Bolig og Byggelag står det at stiftelsen skjedde 17. desember 1945 kl 19.30 i Arbeiderforeningens lokaler på rom nr. 6. Blant stifterne og i det første styret var advokat Jens Haugland, senere justisminister og kommunalminister, den mest profilerte.

Ole Fritjof Godtfredsen

Det er i år 75 år siden Sørlandet Boligbyggelag ble stiftet. Hvordan startet det hele? Hvilke endringer har man sett i boligutviklingen? Og hva er egentlig forkjøpsrett? Dette er noe av det Ole Fritjof snakker om i denne episoden av Næringspodden.

Sørlandet Boligbyggelag og Sparebanken Sør ble også intervjuet i siste utgave av Bo & miljø side 26. Les hele saken her:

Sparebanken Sør og Sørlandet Boligbyggelag har samarbeidet siden 1945 for kundenes beste

Bankdirektørene Oluf Arntsen (1988–2001), Stein Hannevik (2001–2013), Geir Bergskaug (2014- ) og direktør Ole Fritjof Godtfredsen i Sørlandet Boligbyggelag.
Det er de ikke i tvil om, de fire rundt bordet: bankdirektørene Oluf Arntsen (1988–2001), Stein Hannevik (2001–2013), Geir Bergskaug (2014- ) og direktør Ole Fritjof Godtfredsen i Sørlandet Boligbyggelag.

Bo & miljø har invitert de fire for å høre hvordan samarbeidet har vært i disse 75 årene.

– Vi er først og fremst takknemlige for samarbeidet vi har med Sørlandet Boligbyggelag, slår banktrioen fast, og Arntsen fortsetter:

– Vi har vært kjent som boligbanken i byen. Vi skulle hjelpe til slik at folk fikk sin egen bolig, altså det samme målet som Sørlandet Boligbyggelag har. Sammen har vi tatt samfunnsansvar.

– Vi har det samme verdigrunnlaget som Sørlandet Boligbyggelag. Sammen har vi hatt ett ønske: å bygge byen, legger Hannevik til. 

Sparebankene og boligkooperasjonen er på mange måter like og arbeider ut fra samme prinsipper, og derfor er et samarbeid naturlig. Sparebankene skal forvalte innskuddene fra kundene på best mulig måte, og store deler av sparebankenes overskudd går tilbake til kundene som støtte til kulturelle aktiviteter i regionen. På samme måte er også boligbyggelagene eid og styrt av medlemmene, og fører resultatet tilbake til virksomheten for å være mest mulig solid.

Bank for folket

De prater muntert og deler historier om fusjoner og oppkjøp. Om meglervirksomhet, om storhetstider, om vanskelige år, lange arbeidsdager, om trofaste kunder og om framtiden.

Bankens historie strekker seg tilbake til 1824 og 1825, det var da Christianssands Sparebank og Arendal Sparebank ble etablert. Dagens bank ble en realitet i 2014 da Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte.

– Men selv om navn er endret, har vi i alle år vært en sparebank for folket. Det har vi aldri glemt, sier Arntsen.

– Også en bank for de som ønsket å bo i et borettslag?

– Vi så alltid velvillig på kunder som søkte om lån på borettslagsleiligheter. Vi strakk oss nok litt ekstra for disse, de var trygge kunder, svarer Arntsen når Godtfredsen spør om forholdet til hans medlemmer.

De andre skyter inn at relasjonen til kundene er viktig for Sparebanken Sør.

– Vi kjenner alle kundene, vi har nærhet til dem. Det er viktig. Vi ønsker å gi skreddersydde løsninger. Gode råd er ofte like viktig som gode betingelser, sier Bergskaug.

I dag er Sparebanken Sør boligbank nummer én i landsdelen, og gir lån til 1/3 av alle boligkjøpere på Sørlandet.

Trekantsamarbeid

Godtfredsen forteller at Sørlandet Boligbyggelags medlemmer i dag har 2,8 milliarder kroner i lån; 1,5 milliarder i Husbanken, 0,7 milliarder i Sparebanken Sør og 0,6 milliarder kroner i andre banker.

– Gjør dere noe for å få en enda større andel?

– Vi ønsker selvsagt å være førstevalget, men konkurransen blir stadig større, og alle banker må derfor hele tiden strekke seg langt. Det gjør også vi. Vi vil ta godt vare på boligbyggelagene og deres andelseiere også i de kommende årene.  Vi har kompetansen og vi har løsninger, og vi er sikre på at trekantsamarbeidet - kunden, boligbyggelag og banken - er et gode for alle parter.

Blogg:
Ikke bare bank