Vil Europa senke renten neste år?

  •  

Jan Egil i Makropodden

Vi tar en kikk på økonomien i verdensmarkedet og oppdaterer deg på makrobildet. De store trendene fortsetter, men lønnsoppgjøret kan påvirke mye i tiden framover.

I Kina blir det fortsatt satt inn store summer i nasjonaløkonomien. Eiendomsmarkedet sliter kraftig fortsatt. Det har i de siste ukene vært noen positive tall, men usikkerheten er stor og vil nok være det i lang tid framover.

I USA er nå arbeidsledigheten på 3,9 %, og de fortsetter å være en viktig brikke i kampen mot inflasjon. Det er stor etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft, det vil også lønnsoppgjøret ha en påvirking på. Vi forventer at kjerneinflasjonen kommer til å være på 4 % snart.

I Norge var oktobertallene litt skuffende i forhold til september, og det kommer nok en ny renteheving i desember. 

I Europa merker vi inflasjonen kraftig, og veksten avtar. Arbeidsledigheten i Frankrike og Tyskland er noe stigende. Det kan igjen bety at renten kan senkes raskere, men det vil avhenge av lønnsoppgjør også her. Nå begynner vi å se tegn til at den første rentenedgangen kommer i Europa kanskje så tidlig som mars og april. 

Blogg:
Ikke bare bank