#31. Bedrifter og digital utvikling

 •  

Erik Mong er daglig leder i Knowit Sør AS, og har arbeidet mye med blant annet endringsledelse.

Endringer som følge av digital utvikling skjer stadig raskere. Hvordan kan du sikre at din bedrift er rigget for morgendagen? I følge daglig leder i Knowit Sør, Erik Mong, handler mye om å fjerne unødvendig kompleksistet i organisasjonen.

"Det eneste konstante er endringer", et mottoet som ligger dagens gjest i Næringspodden ganske nært. Erik Mong er daglig leder i Knowit Sør, et konsulentselskap på Sørlandet som hjelper bedrifter å møte morgendagen bedre forberedt.

Etter over 20 år i konsulentbransjen har Erik god oversikt over Sørlandets næringsliv. Hva er bedriftene på Sørlandet gode på? Hvor er det de fleste bedrifter sliter? Og kanskje viktigst av alt, har han noen tips til hva du kan gjøre for å rigge din bedrift for morgendagen?

Hør episoden her:

Du kan også lytte og abonnere på Næringspodden via iPhone, iPad og andre Apple-produkter

Apple Podcaster   aCast   Google Podcasts   Pocket Casts

 

Det sies at digitalisering består av kun 20 % teknologi og hele 80 % organisasjonsendring, likevel får førstnevnte hovedfokus. 

- Det er enklere å implementere ny teknologi enn å endre arbeidsprosesser og rutiner. Endring er ikke noe som kan besluttes. Endring innebærer at vi må tenke og handle annerledes. Motstand er normalt! Forutse og vær i forkant. Det viktigste du kan gjøre er å ha fokus på menneskene. Ingen liker opplevelsen av å få noe tredd over huet, sier Erik.

Kartlegging 

En god start er å kartlegge endringsmodenhet. Er dette en endring som vil møte stor motstand? Fra hvem og hvor i organisasjonen? Hvorfor? Hva er viktig for ansatte?  Svarene vil gi indikasjoner på graden av bevissthet og ønske om å være med på kommende endring. Dette er et godt utgangspunkt for videre arbeid og vil kunne avdekke konkrete områder der man bør sette inn støtet. 
 

“Et artig eksempel fra oljeindustrien er den gangen vi skulle være med i utviklingen av en ny stol for ansatte i kontrollrommet på en oljeplattform. Målet vårt var å forbedre ergonomien, integrere touch-screen som en del av stolen og andre finesser. Kartleggingen viste at det eneste ansatte var opptatt av, var å beholde koppholderen. Så lenge vi kommuniserte at den skulle beholdes, var de fornøyde.” 

Knowit Sør AS

Daglig leder: Erik Mong
Kontorer: Arendal og Kristiansand
Hva: Konsulentselskal som lager teknologiske IT-løsninger og tilbyr systemutviklingstjenester, prosjektledelse og teknisk rådgivning
Nettside: www.knowit.no

Vi kan ofte plassere de berørte i tre kategorier

 • Innovatører: Ønsker endringen velkommen
 • Konservative: Blir med når de er overbevist og føler seg trygge
 • Protestanter: Adopterer endring kun hvis eneste utvei eller ved tvang 


Disse gruppene må håndteres forskjellig, grunnen til motstanden må adresseres og anerkjennes. Bruk gjerne innovatørene som ambassadører i implementeringen.  

Mål med endringsarbeidet 

Du har sikkert dannet deg noen mål allerede før kartleggingen. Vær åpen for å justere litt på disse i henhold til kartleggingen slik at ansatte opplever at du lytter og bryr deg om deres behov.
 
Mål er sentralt for kommunikasjonsarbeidet, det sikrer kontinuitet og fungerer som beslutningsgrunnlag. Det bør gis inngående informasjon om den kommende endringen – hvorfor endringen gjøres og hvordan den skal gjennomføres. 

Håndtering av motstand 

For å redusere motstand er informasjon og involvering kritiske faktorer. Dersom endringen innebærer for eksempel nye IT systemer, må ansatte føle seg trygge på at de blir ivaretatt med nødvendig opplæring. Ingen liker å føle seg inkompetente. Ved å identifisere og kategorisere hvem endringen vil ha innvirkning på kan vi møte motstand mot endringen, og samtidig finne viktige lagspillere. Vi danner oss et oversiktsbilde over hvilke ansatte, kunder, samarbeidspartnere, leverandører og øvrige som vil påvirkes av- og kunne påvirke endringen
 
Fokuser på hva du ønsker å oppnå, kommuniser konkrete eksempler og tilrettelegg for innspill. At ansatte stiller kritiske spørsmål til den planlagte endringen betyr ikke nødvendigvis at de er negative til endringen. Ofte stammer slike spørsmål ut fra manglende informasjon og kommunikasjon rundt endringsarbeidet. 

Fire tiltak som reduserer motstand  

 • Informasjon om hva som kommer, hvorfor (mål) og hva det vil bety for den enkelte
 • Involvering som gir rom for å gi innspill og uttrykke motstandstille spørsmål
 • Opplæring som setter deg i stand til å gjennomføre endringen
 • Oppfølging fra ledere, som selvsagt må “be the change you want to see”


Gjennomføring

Sett sammen en gruppe bestående av ulike roller fra ulike deler av organisasjonen. Inkluder gjerne 1-2 såkalte konservative, de vil sørge for at man beholder føttene på jorden og adresserer viktige motstandsfaktorer. 

Planlegging er essensielt for alt endringsarbeid. For å gjøre endring spiselig, er et godt tips å dele den i mindre biter. Begynn gjerne med de enkleste endringene først - slik at ansatte opplever suksess og verdi, raskt. De vil gjøre øke mottakeligheten for de mer disruptive endringene (endringer som medfører helt nye rammevilkår) som kommer etter.
Ønsker du å gi tilbakemelding?

Vi setter stor pris på både ris eller ros, og tips til andre vi kan intervjue i podkasten for næringslivet i sør. 

Send e-post

Vil du ha beskjed når nye podkaster er klare?

Det er bare å melde deg på Næringspoddens nyhetsbrev, så får du e-post når vi legger ut nye episoder. Husk å bekrefte i lenken vi sender på e-post, da!

Meld deg på nyhetsbrev her

Knowit Sør AS

Daglig leder: Erik Mong
Kontorer: Arendal og Kristiansand
Hva: Konsulentselskal som lager teknologiske IT-løsninger og tilbyr systemutviklingstjenester, prosjektledelse og teknisk rådgivning
Nettside: www.knowit.no

 

9 steg for god endringsledelse

 1. Etabler et team bestående av relevante roller
 2. Kartlegg endringsmodenhet
 3. Mål og plan
 4. On-board ambassadører og ledelse, «walk the talk»
 5. Gjennomføring
 6. Informasjon / kommunikasjon
 7. Opplæring 
 8. Oppfølging
 9. Evaluering og eventuelle tiltak
Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank