Søk om penger til ditt bærekraftprosjekt

  •  

Trond Skjæveland og Eva Kvelland gir bort fire millioner til gode initiativer for klima og miljø.

Har du løsningen på klimakrisen? Eller bare en god idé? Da kan du søke om penger for å gjennomføre prosjektet ditt. Søk innen 25. september.

Fire millioner for en bærekraftig fremtid

Pengepotten er på fire millioner. Det deles ut midler både til prosjekter som er gjennomført i 2022 og prosjekter som er i gang eller planlagt.

Vi ser blant annet etter

  • prosjekter som kan redusere forsøpling og forurensning
  • forsknings- og utviklingsaktiviteter
  • grønne produkter
  • initiativer som kan redusere utslipp

– Det er ikke et krav å levere teknologi eller et ferdig produkt, selv om disse også kvalifiserer, sier Trond Skjæveland.

Han er leder for marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør og prosjektleder for Bærekrafttak.

– Hvis ditt prosjekt handler om å formidle kunnskap eller skape engasjement om klimaendringene, kan du også søke, sier han.

Trond Skjæveland, prosjektleder for Bærekrafttak

En plan for gjennomføring av selve prosjektet er derimot et krav. Du må også ha et budsjett for hvordan du skal bruke pengene fra Bærekrafttak.

– Det er viktig for oss at prosjektene som får en pengegave fra Sparebanken Sør faktisk bruker disse på tiltak for klima og miljø. Derfor ber vi også deg som søker også om å beskrive hvordan nettopp ditt prosjekt bidrar til en bærekraftig utvikling, sier Skjæveland.

Søk om midler

Konsert med Julie Bergan i fire byer

Når juryen har trukket ut prosjektene som får penger, presenteres vinnerne på konsert med Julie Bergan. Hun skal ha fire konserter i fire ulike byer, og alle er gratis.

Konsertene holdes i:

  • Ibsenhuset i Skien 16. oktober
  • Arendal Kulturhus 23. oktober
  • Kilden teater og konserthus i Kristiansand 6. november
  • Mandal kulturhus 13. november

– Vi gleder oss veldig til disse konsertene og til å få vist frem de gode initiativene som blomstrer i regionen, sier Skjæveland.

Krafttak for klima og miljø 

Banken ønsker spesielt å gi gaver til prosjekter som bidrar til å oppfylle Parisavtalen eller oppnå FNs bærekraftsmål 13: Stopp klimaendringer, 14: Liv under vann eller 15: Liv på land.

– Gjennom å dele ut midler til prosjekter som dette, ønsker vi å skape bærekraftig vekst i landsdelen vår og et større engasjement for saken, sier Eva Kvelland, direktør for marked og kommunikasjon i Sparebanken Sør.

Sparebanken Sør har jobbet mye med å omstille seg til en bærekraftig virksomhet de siste årene. Som resultat har Sparebanken Sør blitt rangert til beste norske bank på bærekraft av Morningstar-selskapet Sustainanalytics.

– Dette er vi selvsagt stolte av, og viser at genuint engasjement og målrettet arbeid nytter, sier Kvelland.

Søk om midler

Susanne Tollerød, profilbilde
Av: Susanne Tollerød Kommunikasjonsrådgiver
Blogg:
Ikke bare bank