Sareptaprisen 2022 til Frelsesarmeens Gatefotball

  •  

Foto: KNIF

Vinneren tilbyr en arena for sosial støtte, mestringsopplevelser og vennskap for hjemløse, rusavhengige, tidligere innsatte og andre sårbare grupper.

Overrekkelsen fant sted på KNIF-dagen på Gardermoen 1. november. Prisen ble delt ut av KNIF-koordinator Frode Stubhaug Klem og Bente Sørensen, avdelingsleder privatmarked KNIF i Sparebanken Sør.

Lagleder Signe Haukvik Haugen, landslagsspiller Rutha Kvist, tidligere landslagsspiller og trener Tor Sigurd Larsen og nasjonal koordinator for gatefotballen og landslagssjef Rune R. Isegran tok imot prisen på vegne av organisasjonen. Til stede på overrekkelsen var også daglig leder i KNIF AS, Fritjof Leif Gillebo.

Sareptaprisen er innstiftet av KNIF og Sparebanken Sør for å skape oppmerksomhet omkring verdiskapingsarbeid som kan knyttes til en frivillig eller ideell organisasjon, ut ifra en tolkning om «å få mye ut av lite».

Juryens begrunnelse

Vinneren av Sareptaprisen 2022 har utgangspunkt i en aktivitet som ble etablert i 2005. Frem til i dag har dette vokst frem til å bli en stor organisasjon med over 1.000 deltakere, fordelt på 25 forskjellige steder i landet - fra Harstad i nord til Mandal i sør. Prisvinneren har ansvar for landslaget innenfor sin aktivitet. De har vært vært gode på å engasjere frivillige, og har arrangert både Norgesmesterskap og World Cup.

Mennesker som har et rusmiddelproblem og er under behandling, vil ofte ha langvarig behov for tjenester og støtte på flere livsområder. En stor andel mennesker med slike utfordringer mangler meningsfulle aktiviteter i hverdagen og positive sosiale nettverk. Utvikling av sosiale arenaer som kan tilby sosial støtte, mestringsopplevelser og vennskap er derfor et svært viktig område på rusfeltet nasjonalt.

For å lykkes i tilbudet til de sårbare gruppene i samfunnet vårt, er det behov for skreddersydde tilbud over tid, avhengig av hvor den enkelte befinner seg i endringsprosessen. Prisvinner er på alle måter et eksempel til etterfølgelse for hvordan en kan lykkes i dette arbeidet. Aktivitetene de tilbyr har vært redningen for mange!

Gjennom arbeidet har prisvinneren gitt mennesker hjelp og støtte i tunge hverdager, men også til det som for mange er et utfordrende møte med helse- og omsorgsapparatet. Gjennom tilbudet får mennesker oppleve en positiv vekst i livet, både til å kunne stå i forpliktelser, kjenne på egen og andres mestring, og ikke minst fått mulighet til å utvikle selvtillit og fellesskapsfølelse. FOTBALL HANDLER OM MER ENN BARE FOTBALL!

Sareptaprisen 2022 går til Frelsesarmeens Gatefotball. Vi gratulerer!

Kontaktpersoner

KNIF
Kåre Rønningen, kommunikasjonssjef, telefon 404 05 980

Sparebanken Sør
Frode Stubhaug Klem, KNIF-koordinator, telefon 404 47 725

Fakta om Sareptaprisen

Prisen er innstiftet av KNIF og Sparebanken Sør i 2014.

Formålet med prisen er å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeid som skjer, i første rekke på merkantilt område, ut fra en tolkning av «å få mye ut av lite» – enten gjennom at det skapes reduserte utgifter, merverdier eller andre effekter som medfører mer til organisasjoners, institusjoners eller foreningers kjernevirksomhet.

Prisen består av et kunstverk av Sørlandskunstneren Per Fronth. Sammen med prisen følger et beløp på kr. 150.000 som skal tilfalle den organisasjon eller virksomhet som har dannet grunnlaget for prisen.

Vinner 2014: Sveinung Lianes for sitt arbeid med å etablere NLMs gjenbruksbutikker
Vinner 2015: Stiftelsen Skjærgårdsgospel som har utviklet en landsdekkende virksomhet
Vinner 2016: Matsentralen for sitt arbeid med å distribuere overskuddsmat i østlandsområdet
Vinner 2017: Ragnhild Hiis Ånestad for sitt arbeid med korbevegelsen Soul Children
Vinner 2019: Organisasjonen Barnevakten for sitt arbeid for at barn og unge skal bruke mediene på en trygg og bevisst måte
Vinner 2020: Kirkens SOS for sitt livsviktige arbeid med å møte mennesker i krise på telefon, melding og chat.
Vinner 2021: Gospel Explosion, «Kor-prosjektet» for sin måte å tenke nytt på og ta i bruk nye digitale plattformer i en krevende og vanskelig tid.

 

Årets jury

Silje Kvamme Bjørndal (juryleder) - Generalsekretær i Areopagos
Knut Are Hole - Styreleder i Knif AS
Eva Kvelland – Direktør for Marked og Kommunikasjon i Sparebanken Sør

Kåre Rønningen (KNIF) og Frode Stubhaug Klem (Sparebanken Sør) har vært sekretærer for juryen.

Susanne Tollerød, profilbilde
Av: Susanne Tollerød Kommunikasjonsrådgiver
Blogg:
Ikke bare bank